สบส. ชี้ไลฟ์สดขณะรับรักษาอาจเข้าข่ายผิดโฆษณาสถานพยาบาลไม่ได้รับอนุญาต

กองบรรณาธิการ TCIJ 3 ก.พ. 2562 | อ่านแล้ว 1828 ครั้ง

สบส. ชี้ไลฟ์สดขณะรับรักษาอาจเข้าข่ายผิดโฆษณาสถานพยาบาลไม่ได้รับอนุญาต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ชี้ไลฟ์สดขณะรับบริการรักษา เสี่ยงผิด กม.โฆษณาสถานพยาบาล ทั้งคนไลฟ์และโรงพยาบาล - คลินิก ฐานไม่ได้รับอนุญาต หากเนื้อหาเป็นเท็จเข้าข่ายโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ที่มาภาพประกอบ: Blogtrepreneur (CC BY 2.0)

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2562 ว่า นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่าการไลฟ์สดผ่านทางโซเชียลมีเดีย หากใช้ในเชิงสร้างสรรค์อย่างการถ่ายทอดสถานการณ์ข่าวสารเพื่อให้ความรู้ แก้ไขความเข้าใจผิด ย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมตรงตามวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม แต่หากเป็นการไลฟ์สดเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ส่วนบุคคลที่ต้องการเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม หรือยอดไลก์ ที่มีการแสดงอิริยาบถที่ไม่เหมาะสม หรือผิดศีลธรรมอันดี ย่อมส่งผลกระทบในวงกว้าง เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชน โดยเฉพาะ การไลฟ์สดระหว่างรับบริการทางการแพทย์นั้น เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย ทั้งผู้รับบริการและสถานพยาบาล

นพ.ณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่าหากผู้รับบริการทำการไลฟ์สดในลักษณะที่เป็นการโฆษณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่สถานพยาบาล ก็จะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐานโฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากตรวจสอบพบว่าการโฆษณาดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง ก็จะมีความผิดฐานโฆษณาโอ้อวดเกินจริงมีระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ ในส่วนของสถานพยาบาลเองหากมิได้มีการห้ามปรามหรือทักท้วงกับการกระทำดังกล่าว อาจเข้าข่ายความผิดในฐานปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลอื่นโฆษณาสถานพยาบาลโดยมิได้รับอนุญาต หรือหากว่าแพทย์ผู้ให้บริการเป็นผู้ไลฟ์สดเองก็อาจจะมีความผิดในฐานละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วย และผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์อีกด้วย

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า กรม สบส.ขอเน้นย้ำให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การโฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาลจะต้องคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม การใช้ภาพ เสียง ที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ อีกทั้งยังเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มีโทษทั้งจำทั้งและปรับ ทั้งนี้ หากพบเห็นเบาะแสการโฆษณาสถานพยาบาลในลักษณะที่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง หรือมีเนื้อหาล่อแหลมสื่อไปในทางลามกอนาจาร ผิดศีลธรรมในเขตกรุงเทพฯ สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่กรม สบส.ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18618 แต่หากอยู่ในส่วนภูมิภาคให้แจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ในวันและเวลาราชการ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: