ธกส.เตรียมออกพันธบัตรต้นไม้ ตั้งเป้าปลูกต้นไม้เพิ่มกว่า 1,000 ล้านต้น ภายใน 10 ปี

กองบรรณาธิการ TCIJ 3 ม.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1049 ครั้ง

ธกส.เตรียมออกพันธบัตรต้นไม้ ตั้งเป้าปลูกต้นไม้เพิ่มกว่า 1,000 ล้านต้น ภายใน 10 ปี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เตรียมออกพันธบัตรต้นไม้ คาดชัดเจนไตรมาส 2 ปี 2562 พร้อมหนุนสร้างชุมชนไม้มีค่าทั่วประเทศ ตั้งเป้า 20,000 ชุมชน ปลูกต้นไม้เพิ่มกว่า 1,000 ล้านต้น ภายใน 10 ปี ที่มาภาพประกอบ: Vyacheslav Argenberg (CC BY 2.0)

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2561 ว่านายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กล่าวว่า ธกส. เตรียมออกพันธบัตรการตอบแทนระบบนิเวศ หรือพันธบัตรต้นไม้ (Tree Bond) ซึ่งพันธบัตรนี้ไม่ใช่เพื่อการระดมทุนแต่เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการและรายละเอียดกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คาดจะมีความชัดเจนภายในไตรมาส 2 ปี 2562 โดยผลตอบแทนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผลตอบแทนเป็นตัวเงินและผลตอบแทนที่สามารถใช้เป็นคาร์บอนเครดิต เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ และอยู่ระหว่างการหารือกับกรมสรรพากร เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย

นอกจากนี้ ภายในปี 2563 ธนาคารได้จัดเตรียมโครงการสินเชื่อส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) วงเงิน 5,000 ล้านบาท เบื้องต้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR –ร้อยละ 1 หรือประมาณร้อยละ 6 ต่อปี เพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ชุมชนและสินเชื่อปลูกป่าระยะยาว ระยะเวลา 15 - 20 ปี บนที่ดินของตนเองและของชุมชน เพื่อสนับสนุนให้มีการปลูกไม้มีค่าทุกชนิด ไม่ได้จำกัดแค่ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิดเท่านั้นและยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดิน เปรียบเสมือนการออมทรัพย์หรือการลงทุนระยะยาว ส่วนอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมว่าเป็นเท่าใด อาจจะมีระยะปลอดดอกเบี้ยด้วย

ทั้งนี้ ธกส.ร่วมกับกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 ซึ่งมี เป้าหมายให้เกิดชุมชนไม้มีค่า 2,000 ชุมชน มีประชาชนได้รับประโยชน์ 100,000 ครัวเรือน มีจำนวนต้นไม้ในประเทศเพิ่มขึ้น 40 ล้านต้นภายใน 1 ปี และจะมีการดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อสร้างชุมชนไม้มีค่าให้ได้ 20,000 ชุมชน มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ 2.6 ล้านครัวเรือน และมีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มขึ้น 1,040 ล้านต้น ภายใน 10 ปี โดยในส่วนของ ธกส. มีแผนงานยกระดับโครงการธนาคารต้นไม้ ธกส. สู่ชุมชนไม้มีค่า ซึ่งจะมีการพัฒนาผู้ตรวจประเมินมูลค่าต้นไม้เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจและผู้ประเมินการกักเก็บคาร์บอน รวม 4,000 คน แผนการสนับสนุนการกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ให้กับ 6,804 ชุมชน รวมถึงการสร้างวิสาหกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ไม้ของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่า จากการนำวัตถุดิบที่ได้จากต้นไม้ เช่น กิ่ง ใบ ลาต้น มาแปรรูปไม้และสร้างรายได้แก่ชุมชน โดยมีเป้าหมาย 400 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกธนาคารต้นไม้กว่า 6,827 ชุมชน จำนวนสมาชิก 117,461 ราย และมีต้นไม้ที่ขึ้นทะเบียนในโครงการ 11,846,190 ต้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: