จ่ายเคลมประกันภัยนาข้าวจากภัยแล้งปี 2562 ไปแล้วกว่า 555 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 2 ต.ค. 2562 | อ่านแล้ว 2089 ครั้ง

จ่ายเคลมประกันภัยนาข้าวจากภัยแล้งปี 2562 ไปแล้วกว่า 555 ล้านบาท

สมาคมประกันวินาศภัยไทย สรุปยอดข้อมูลความเสียหายเพื่อดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง พ.ค.-ส.ค. 2562 จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วรวม 2 ครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2562 จำนวน 555,736,021.40 บาท ครอบคลุมพื้นที่ 519,266.18 ไร่ ใน 8 จังหวัด รวมจำนวนเกษตรกร 88,503 คน จังหวัดที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ เชียงราย เพชรบูรณ์ 

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2562 ว่านายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยโดยบริษัทประกันภัย จำนวน 24 บริษัท ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงภัยธรรมชาติด้านการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 ซึ่งขณะนี้ สมาคมฯ ได้รับรายงานข้อมูลการรับประกันภัยในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 2562 ของทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ที่จะสิ้นสุดการรับประกันภัยวันที่ 15 ธ.ค. 2562 ปรากฏว่าการรับประกันภัยขั้นพื้นฐาน (Tier 1) มีพื้นที่เอาประกันภัย 27,994,612 ไร่ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,379,542 บาท และการรับประกันภัยส่วนเพิ่ม (Tier 2) มีพื้นที่เอาประกันภัย 2,431,976 ไร่ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 30,598,581 บาท ซึ่งรวมการรับประกันภัยทั้ง 2 ส่วน มีพื้นที่เอาประกันภัยรวมทั้งสิ้น 30,426,588 ไร่ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,410,140,601 บาท

นายอานนท์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เพาะปลูกข้าวจำนวนมาก ผลผลิตทางเกษตรหลักอย่างข้าวนาปีหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือได้รับความเสียหายอย่างหนัก สมาคมประกันวินาศภัยไทยในฐานะผู้บริหารโครงการประกันภัยข้าวนาปี จึงได้เร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร สรุปยอดข้อมูลความเสียหายเพื่อดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าว โดยมียอดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว รวม 2 ครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2562 จำนวน 555,736,021.40 บาท ครอบคลุมพื้นที่ 519,266.18 ไร่ ใน 8 จังหวัด รวมจำนวนเกษตรกร 88,503 คน

ทั้งนี้ แยกเป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 2 ส่วน คือ Tier 1 จำนวน 532,550,288.06 บาท และการ Tier 2 จำนวน 23,185,733.34 บาท จังหวัดที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ เชียงราย และเพชรบูรณ์ ตามลำดับ ซึ่งสมาคมฯ โอนเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เรียบร้อยแล้ว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: