อาชีวะเปิดสอนวิชาชีพฟรี สำหรับพระภิกษุ สามเณร

กองบรรณาธิการ TCIJ 2 พ.ค. 2562 | อ่านแล้ว 2110 ครั้ง

อาชีวะเปิดสอนวิชาชีพฟรี สำหรับพระภิกษุ สามเณร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร จากทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อสายวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่มวิชาเทคโนโลยีเกม และแอนนิเมชั่น เปิดสอน ณ วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ภายในบริเวณวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์บ้านเมือง รายงานเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2562 ว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร จากทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อสายวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่มวิชาเทคโนโลยีเกม และแอนนิเมชั่น เปิดสอน ณ วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ภายในบริเวณวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พระภิกษุสามเณร เรียนฟรี พร้อมมีที่พักให้ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่เรียนแล้วนำไปใช้งานได้ทันที เช่น การดูแลระบบเครื่องเสียง การบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า การดูแลระบบไฟฟ้า-ประปา การดูแลเครื่องปรับอากาศ การประดับดอกไม้สด การทำเหลักดัด การทำมุ้งลวด สนใจติดต่อได้ที่วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร 60 หมู่ 12 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 08-1828-9389, 09-2842-1113 และ 0-3590-2606

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: