กฟน.เผยผลปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดค่าไฟกว่า 6 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 2 เม.ย. 2562 | อ่านแล้ว 734 ครั้ง

กฟน.เผยผลปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดค่าไฟกว่า 6 ล้านบาท

กฟน.เผยผลปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดใช้ไฟฟ้าลง 1,514 เมกะวัตต์ ช่วยชาติประหยัด 6,050,021 บาท

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2562 ว่านายธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยผลการดำเนินโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนประจำปี 2562 (60+ Earth hour 2019) เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2562 ระหว่างเวลา 20.30 - 21.30 น. บริเวณลานสแควร์ C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พบว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 1,514 เมกะวัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 เ.ย. 2561 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร 5,778.38 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นอัตราการลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 6,050,021 บาท นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง 749 ตัน

สำหรับกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ครั้งนี้ประเทศไทยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดย กฟน.ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED องค์กร WWF ประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รณรงค์ให้ประชาชนร่วมปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อลดการใช้พลังงาน นอกจากนี้ ยังสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานภายใน กฟน.ให้มีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะช่วยแก้ไขและบรรเทาสาเหตุที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์อันเกิดภาวะโลกร้อนในอนาคต ความสำเร็จของโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour) ตลอด 12 ปี ถือเป็นการจุดประกายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลดค่าไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: