เผยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย 'UniNet' เสียสะสม เบื้องต้นพบถูกหนูแทะหลายจุด

กองบรรณาธิการ TCIJ 2 ม.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1314 ครั้ง

เผยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย 'UniNet' เสียสะสม เบื้องต้นพบถูกหนูแทะหลายจุด

เผยผลประชุมแก้ปัญหาอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยเครือข่าย 'UniNet' ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ เสียมากขึ้น 5-10 เท่ามาจากปัญหาสะสมและไม่มีการซ่อม เบื้องต้นพบหลายจุดเสียเพราะสายสัญญาณถูกหนูแทะหรือมีรอยของมีคม ที่มาภาพประกอบ: PPC Broadband

เว็บไซต์ข่าวสด รายงานเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)และผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(ทปอ.มทร.) และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เพื่อแก้ปัญหาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาหรือยูนิเน็ต (UniNet) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสถาบันการศึกษาทั่วประเทศมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการ ศธ. ประธานคณะกรรมการสืบสวนฯ ระบุว่ายังไม่มีบริษัทที่ชนะการประมูลการซ่อมบำรุง ดังนั้นจึงมอบหมายให้ สกอ.ไปทำข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ขอใช้งบซ่อมแซม โดยอาจต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าไม่ใช่การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง แต่เป็นการซ่อมแบบฉุกเฉิน สถาบันใดที่อินเตอร์เน็ตเสียฉุกเฉินขอให้สบายใจเพราะจะมีการซ่อมเร็วๆ นี้ ในส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเดิมบางสถาบันใช้เครือข่ายยูนิเน็ตนั้น ได้แจ้งแล้วว่าจะยกเลิกใช้บริการยูเน็ตและเลือกใช้ผู้ให้บริการรายอื่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแทน

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่านอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือแนวทางการแก้ปัญหายูนิเน็ตในภาพรวมซึ่งใช้มาเป็นเวลาค่อนข้างนานหลายสิบปี โดยมอบหมายให้นายสุชัชวีร์ เป็นประธานหาแนวทางปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ขณะนี้ยูนิเน็ตทำหน้าที่หลัก ๆ คือ เป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งความจริงแล้วสถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช้เครือข่ายอื่นได้ด้วยรวมทั้งเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างประเทศและในประเทศ

“ผมตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงชุดนายอรรถพลขึ้นมา ไม่ใช่ให้ไปดูเรื่องทุจริตแต่ให้ไปดูว่าทำไมถึงเสียบ่อย ก็พบว่าที่เสียมากขึ้น 5-10 เท่ามาจากปัญหาสะสมและไม่มีการซ่อม ทั้งนี้ระบบของยูนิเน็ตเดิมวางไว้ 6 หมื่นกว่ากิโลเมตร ซึ่งค่อนข้างซับซ้อน เวลาเสียจะเกิดปัญหาอย่างมากและหลายจุดเสียเพราะสัญญาณถูกหนูแทะหรือมีรอยของมีคม ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเกิดขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นการแก้ปัญหาจะดำเนินการสองส่วนคือจ้างทีมงานลงไปวิเคราะห์ระบบว่าส่วนใดยังสามารถใช้ได้ หรือส่วนใดต้องยกเลิก ส่วนที่สองคือมองไปข้างหน้า โดยนายสุชัชวีร์ จะนำทีมมหาวิทยาลัยซึ่งรวมถึงมทร. และมรภ. ผนึกกำลังวางแผนการใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ว่าในยุค 4.0 ว่าจะต้องใช้อะไรบ้าง โดยผมขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน2-3 เดือน พอดีเวลากับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” นพ.ธีระเกียรติกล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ