สิงคโปร์แซงอเมริกาขึ้นอันดับ 1 ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

กองบรรณาธิการ TCIJ: 2 มิ.ย. 2562 | อ่านแล้ว 1210 ครั้ง

สิงคโปร์แซงอเมริกาขึ้นอันดับ 1 ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ของสวิตเซอร์แลนด์ จัดอันดับประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจประจำปี 2019 พบว่าสิงคโปร์ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของโลก ล้มแชมป์เก่าอย่างสหรัฐอเมริกาลงได้ โดยสิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันอันดับหนึ่งจากทั้งหมด 63 ประเทศด้วยปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีขั้นสูง 2.ความพร้อมของแรงงานที่มีทักษะ 3.กฎหมายคนเข้าเมืองที่ดี และ 4.แนวทางการเริ่มธุรกิจใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

 

อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์ได้รั้งอันดับ 3 ด้านวินัยทางการคลังของรัฐบาลและกฎหมาย รั้งอันดับ 5 ในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ โดยศาสตราจารย์ Arturo Bris ผู้อำนวยการ IMD เผยว่า ชสิงคโปร์ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะมีขนาดเศรษฐกิจเล็กสามารถหาข้อตกลงร่วมได้ง่าย รวมถึงโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการประสบความสำเร็จในระยะยาว

นอกจากนี้ ในรายงานดังกล่าวยังพบประเทศอื่นในทวีปเอเชียแปซิฟิกถึง 11 ประเทศ จาก 14 ประเทศที่ได้เลื่อนอันดับขึ้นหรือสามารถรักษาอันดับเดิมของปีก่อนไว้ได้ เช่น ประเทศไทยขึ้นมา 5 อันดับ เป็นอันดับที่ 25 และอินโดนีเซียขึ้นมา 11 อันดับ เป็นอันดับที่ 32 เป็นสัญญาณที่ดีว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ขณะที่มหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนเผชิญกับสงครามการค้าและราคาน้ำมันสูงขึ้น

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: New Straits Times, 1/06/2019

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ