คนไทยรู้ยัง: ธุรกิจสัตว์เลี้ยงไทยมีมูลค่ากว่า 3.2 หมื่นล้านบาท : ปี

ทีมข่าว TCIJ: 1 ก.พ. 2562 | อ่านแล้ว 10554 ครั้ง

ภาพรวมอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในไทยมีมูลค่าประมาณ 32,230 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยกว่า 10% ต่อปีทุกปี ทั้งในกลุ่มอาหารสัตว์, ร้านค้าผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง, เวชภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์เลี้ยง และธุรกิจบริการ (โรงพยาบาลสัตว์, โรงแรม ฯลฯ) ซึ่งจากสัตว์เลี้ยง 13 ล้านกว่าตัวนั้นแบ่งเป็นสุนัข 61% แมว 24% และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ 15% ที่มาภาพประกอบ: Debt.com

กรมปศุสัตว์ประมาณการว่าในปี 2560 ประเทศไทยมีสัตว์เลี้ยงมากถึง 13.2 ล้านตัว และประเมินว่าปี 2561 ที่ผ่านมาจะเพิ่มขึ้นเป็น 13.7 ล้านตัว โดยแบ่งเป็นสุนัข ร้อยละ 61 แมวร้อยละ 24 และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ อีกร้อยละ 15 โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของไทยในปี 2561 โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อประเมินว่ามีมูลค่าประมาณ 32,230 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1.ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Foods) 14,600 ล้านบาท (ร้อยละ 45) 2.สถานพยาบาลสัตว์เลี้ยง (Pet Healthcare) 10,200 ล้านบาท 10,200 ล้านบาท (ร้อยละ 32) และ 3.ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Products) 7,430 ล้านบาท (ร้อยละ 23) [1]

ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจได้สัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายห้างหุ้นส่วนจำกัด ภมรชัย ซัพพลาย ผู้นำเข้าและจำหน่ายอาหารสัตว์จากต่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงมีการเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ทุกปี ทั้งในกลุ่มอาหารสัตว์, ร้านค้าผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Shop), เวชภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์เลี้ยง และธุรกิจบริการ อาทิ โรงพยาบาลสัตว์, โรงแรม เป็นต้น

โดยเฉพาะธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรมสัตว์มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งข้อมูลจากบริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด ระบุว่าสาเหตุที่ทำให้จำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นเกิดจากพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนไป ทั้ง 1.Againg Population จำนวนคนโสดและคนมีอายุยืนมากขึ้น ต้องการสัตว์เลี้ยงมาเติมเต็ม 2.Dual Income, No Kids จำนวนคนแต่งงานน้อยลงหรือการอยู่กับคู่ในเพศเดียวกัน 3.Pet Humanization กลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงเหมือนลูก เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 4.Pet Health Care improved วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ดีขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงมีอายุยืนมากขึ้น และ 5.Friendly Pet Community ที่พักอาศัยสำหรับสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ คอนโดมิเนียม เป็นต้น [2]

อ้างอิง
[1]  “คนโสด” เยอะขึ้น ทำให้ “ตลาดสัตว์เลี้ยง” คึกคัก (Marketeer Online, 10/10/2018)
[2] ธุรกิจสัตว์เลี้ยงโตแรง (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 15 - 17 พ.ย. 2561)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: