จ.นราธิวาส จัดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ให้ผู้ขึ้นทะเบียนรายได้น้อย

กองบรรณาธิการ TCIJ 1 ก.ย. 2562 | อ่านแล้ว 4517 ครั้ง

จ.นราธิวาส จัดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ให้ผู้ขึ้นทะเบียนรายได้น้อย

จ.นราธิวาส โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ให้ผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย และมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อช่วงเดือน ส.ค. 2562 ว่านายเลอพงษ์ แตงเนียมผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25 นราธิวาสเปิดโครงการ1 ตำบล1 ช่างไฟฟ้าและมอบเครื่องมือประกอบอาชีพที่ห้องประชุมบางนราสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาส

นายประสานพ้นภัยพาลรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าการจัดโครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมความรู้วิชาชีพช่างไฟฟ้าส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับภาครัฐตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน กฟภ. กับชุมชนและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาสดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 4/2562 ที่มีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของโครงการฯจำนวน 15 คนเข้ารับการอบรมจำนวน 5 วันระหว่างวันที่ 19-23 ส.ค. 2562 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาสโดยแยกเป็นการฝึกอบรมยกระดับฝีมือสาข่างไฟฟ้าประจำชุมชนจำนวน3 วันการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน 1 วันและการประเมินความรู้ความสามารถจำนวน 1 วัน ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2 ปีปีละ 2 รุ่นรุ่นละ 20 คน ซึ่งได้จัดให้มีการมอบเครื่องมือสำหรับประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวจำนวน 58 คนด้วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: