จับตา: รวมระยะทางที่เปิดการเดินรถของรถไฟไทย

ทีมข่าว TCIJ : 22 เม.ย. 2561 | อ่านแล้ว 1723 ครั้ง


ระยะทางที่เปิดการเดินรถแล้วของการรถไฟแห่งประเทศไทย ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560 มีทางเดี่ยวระยะทาง 3,610.177 กม. และทางคู่ 251.830 กม. ทางสามทาง 109.719 กม. รวมทางสายประธาน 3,968.726 กม.

จาก รายงานประจำปี 2560 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระบุว่าระยะทางที่เปิดการเดินรถแล้ว ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560 การรถไฟแห่งประเทศไทย มีทางที่เปิดการเดินรถ รวมระยะทางเป็นความยาวทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: Nirakan (CC0 Public Domain)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: