ดันท่องเที่ยวท้องถิ่นสมัครแพลตฟอร์มที่พัก 'Airbnb' หรืออื่นๆ อย่างน้อย อปท. ละ 1 แห่ง

กองบรรณาธิการ TCIJ 31 ธ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1006 ครั้ง

ดันท่องเที่ยวท้องถิ่นสมัครแพลตฟอร์มที่พัก 'Airbnb' หรืออื่นๆ อย่างน้อย อปท. ละ 1 แห่ง

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พิจารณาดำเนินการส่งเสริมให้เจ้าของบ้านที่มีห้องว่าง 1-4 ห้อง และมีความพร้อมให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืน หรือที่พักโฮมสเตย์ในท้องถิ่น โดยสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์มที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นที่นิยม อย่างเช่น แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ อย่างน้อย อปท. ละ 1 แห่ง ที่มาภาพประกอบ: Trip101

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2561 ว่านายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการกระจายรายได้โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งสินค้าพื้นบ้าน แหล่งท่องเที่ยว ที่พักโฮมสเตย์ และการทำให้เกิดแพลตฟอร์มขึ้นมา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนช่วยเหลือชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

ดังนั้นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีโครงการยกระดับการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการส่งเสริมให้เจ้าของบ้านที่มีห้องว่าง 1-4 ห้อง และมีความพร้อมให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืน หรือที่พักโฮมสเตย์ในท้องถิ่น โดยสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์มที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นที่นิยม อย่างเช่น แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) หรือแพลตฟอร์มอื่นอย่างน้อย อปท. ละ 1 แห่ง

ซึ่งจังหวัดสตูล มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีฐานข้อมูลออนไลน์อยู่ในระบบของการสืบค้นเรียบร้อยแล้ว รวม 10 แห่ง แบ่งเป็น อำเภอเมืองสตูล คือ บ้านตำมะลังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ชุมชนตลาดสดเทศบาล เทศบาลฉลุง บ้านเกตรี องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี บ้านปูยู องค์การบริหารส่วนตำบลปูยู อำเภอละงู คือ บ้านวังนาใน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด บ้านท่าชะมวง องค์การบริหารส่วนตำบลละงู บ้านบุโบย องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน บ้านตะโละใส องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และอำเภอทุ่งหว้า บ้านคีรีวง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า บ้านมะหงัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

สำหรับแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) เป็นแพลตฟอร์มที่มีการเชื่อมโยงกับตลาดระดับโลก มีผู้ให้บริการห้องพักมากที่สุดในโลก โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามาช่วยระบบบริหารจัดการ ดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าวเชื่อมเข้ากับท้องถิ่นได้นั้น จะต้องคำนึงด้วยว่า ที่พักในพื้นที่ต้องได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย สะดวก โดยใช้เสน่ห์ความเป็นสตูลเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเป็นตัวดึงดูด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ช่องทางดังกล่าวได้จะสามารถส่งเสริม และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือน ก.ค. 2561 เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า นายมิช โคห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอร์บีแอนด์บีบอกว่า ต้นเดือนที่ผ่านมาแอร์บีแอนด์บีได้จัดอบรมตัวแทนเจ้าหน้าที่จากการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และจากองค์การบริหารท้องถิ่นในด้านการท่องเที่ยวกว่า 100 คน จากทั้งหมด 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี เชียงราย นครราชสีมา บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี สงขลา สตูล อุบลราชธานี และสุโขทัย โดยเน้นเนื้อหาและรายละเอียดเกี่ยวกับงานด้านบริการหรือฮอสพิทาลิตี้ รวมถึงการเป็นเจ้าของที่พัก และมาตรฐานกับกฎระเบียบ รวมถึงการนำโฮมสเตย์ที่มีอยู่แล้วเข้าร่วมกับแอร์บีแอนด์บี

ด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (อปท.) บอกว่า รัฐบาลไทยเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะเป็นเซ็กเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และยังเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งและมั่นคงด้านการประกอบอาชีพ หนุนให้คนไทยหลายภาคส่วนมีรายได้และเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ

“เรามองถึงคนในระดับชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงคนที่ไม่มีกำลังมากนักให้มาทำบ้านพักเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อให้คนในท้องถิ่นซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 7,851 แห่ง ทั่ว 76 จังหวัด มีรายได้จากการเป็นเจ้าบ้านผ่านการเชื่อมโยงเจ้าบ้านและผู้เข้าพักบนแพลตฟอร์มของแอร์บีแอนด์บี”

โดย อปท.ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มาร่วมกันยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น ทั้งในมิติของการพัฒนาและปรับปรุงบ้านเรือนให้สะอาด ปลอดภัย มีอาหารการกินที่ดี และการยกระดับชาวบ้านให้เป็นผู้ประกอบการ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้

นอกจากนี้ กรมยังมองว่าแอร์บีแอนด์บีเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สิ่งดี ๆ ในท้องถิ่นและชนบทไกล ๆ ถึงนักท่องเที่ยวผ่านการนำเสนอภาพถ่ายและเรื่องราวในแต่ละโลเกชั่น เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลว่าแต่ละชุมชนมีของดีอะไรบ้าง จนเกิดความสนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งไทยมีอยู่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำอาหารถิ่น ตอบโจทย์แคมเปญใหญ่ด้านท่องเที่ยวอย่าง 'อเมซิ่ง ไทยแลนด์'

ซึ่งกิจกรรมเข้าถึงท้องถิ่นเหล่านี้จะช่วยเปิดมิติใหม่แก่การท่องเที่ยวไทย โดยภายใน 3 เดือนนับจากนี้น่าจะเห็นความสำเร็จของ อปท.ต้นแบบที่ทำสำเร็จ และหวังว่าเจ้าของบ้านพักจะมีแขกมาเยือนทุกปี ปีละหลาย ๆ ครั้งสำหรับประเด็นที่ แอร์บีแอนด์บีกังวลเกี่ยวกับกฎหมายโรงแรมและที่พัก ทางกรมการปกครองได้ตอบอย่างชัดเจนว่าในกรณีที่เป็นบ้านพัก มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้องพัก และมีคนเข้าพักไม่เกิน 20 คน ถือว่าไม่เข้าข่ายเป็นธุรกิจโรงแรม จึงสามารถเปิดบริการเป็นที่พักได้ และไม่มีภาระในการทำตามกฎหมายโรงแรม แต่เจ้าของบ้านพักต้องจดแจ้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าให้บริการที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้เพื่อที่ อปท.จะได้ไปตรวจสอบว่าบ้านพักมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย เหมาะสมกับการให้บริการนักท่องเที่ยว หลังจากหลายปีที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พยายามผลักดันโฮมสเตย์มาแล้ว นับเป็นความพยายามในการทำงานและร่วมงานกันอีกระดับหนึ่งในการยกระดับภาพลักษณ์แอร์บีแอนด์บีท่ามกลางข้อบังคับทางกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ