'นิทานท้าวแสนปม-ลิเก-การถือศีลกินผัก' ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมชาติ แล้ว

กองบรรณาธิการ TCIJ 31 มี.ค. 2561 | อ่านแล้ว 864 ครั้ง

'นิทานท้าวแสนปม-ลิเก-การถือศีลกินผัก' ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมชาติ แล้ว

กระทรวงวัฒนธรรมประกาศ นิทานพื้นบ้านท้าวแสนปม ลิเก และการถือศีลกินผัก ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชาติ ป้องกันมรดกชาติสูญหาย ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้พิจารณาและเห็นชอบประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 18 รายการ ซึ่งการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จะเป็นการประกาศหลักฐานสำคัญของชาติ นำไปสู่การปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ไม่ให้ถูกคุกคาม และสูญหาย ทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น

สำหรับมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง 18 รายการ จาก 6 สาขา ได้แก่ สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา คือ นิทานพื้นบ้านท้าวแสนปม จังหวัดกำแพงเพชร สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ ลิเก จังหวัดพิจิตร-นครสวรรค์ ,สะไน จังหวัดศรีษะเกษ และวายังกูเละ จังหวัดยะลา สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม ประเพณี พิธีกรรม และงานเทศกาล ได้แก่ พิธีถวายข้าวพีชภาค และบุญเสียค่าหัว ข้าโอกาสพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ,ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ,ปักธงเมืองนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ,ประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ได้แก่ ขนมฝรั่งกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร , ดินสอพองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และตำรายาหลวงปู่ศุข จังหวัดชัยนาท สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ได้แก่ เรือนโคราช จังหวัดนครราชสีมา,การทำกลอง-เอกราช จังหวัดอ่างทอง และเรือก่าบาง จังหวัดพังงา และสาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ได้แก่ วัวเทียมเกวียน จังหวัดเพชรบุรี ,การเล่นสะบ้า จังหวัดสมุทรปราการ-นนทบุรี-กาญจนบุรี และการแข่งเรือยาว ขึ้นโขนชิงธง ลุ่มน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ