จับตา: ข้อกำหนดตามมาตรฐานการจ้างงานพนักงานอย่างเป็นธรรมในสหรัฐอเมริกา

กองบรรณาธิการ TCIJ 30 ธ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 916 ครั้ง


สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียได้จัดทำรายการตรวจสอบ และกฎข้อบังคับพนักงานในร้านอาหารผู้ประกอบการไทยสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกับธุรกิจในสหรัฐอเมริกา (ดังตัวอย่างในล้อมกรอบ)        

ข้อกำหนดตามมาตรฐานการจ้างงานพนักงานอย่างเป็นธรรมในสหรัฐอเมริกา (Check List for the Fair Labor Standards Act)

1.ท่านได้ติดโปสเตอร์เรื่องกฎหมายแรงงานในบริเวณร้านเพื่อให้พนักงานรับทราบแล้วหรือยัง

2.ท่านได้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่อาชีพ เพศ และอายุ/วันเดือนปีเกิด แล้วหรือยัง

3.ท่านจ่ายค่าจ้างแรงงานตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำต่อชั่วโมงตามที่กฎหมายแล้วหรือยัง พนักงานรับทราบว่าได้รับการจ่ายค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงแล้วหรือยัง

4.ท่านได้มีการกำหนดวันจ่ายค่าจ้างที่แน่นอนและสม่ำเสมอแล้วหรือยัง

5.ท่านให้พนักงานลงเวลาเข้า – ออกการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตัวเขาเองแล้วหรือยัง

6.ท่านควรให้พนักงานหยุดพักอย่างน้อย 10 นาทีสำหรับทุกๆ 4 ชั่วโมงของการทำงานแล้วหรือยัง

7.ท่านกำหนดให้พนักงานพักรับประทานอาหารสำหรับทุกๆ 6 ชั่วโมงของการทำงานแล้วหรือยัง

8.ท่านกำหนดสัปดาห์การทำงานเพื่อใช้ในการคำนวณค่าจ้างแรงงานแล้วหรือยัง

9.ท่านได้จ่ายค่าจ้าง 1.5 เท่า สำหรับชั่วโมงการทำงานที่เกินกว่า 8 ชั่ว โมงต่อวันและสำหรับชั่วโมงการทำงานที่มากกว่า 40 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์แล้วหรือยัง

10.ท่านได้จัดเก็บบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องต่างๆ ดังนี้แล้วหรือยัง

· รายได้ของพนักงานจากการทำงานต่อวันและรายได้จากการทำงานต่อสัปดาห์

· อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงและอัตราค่าจ้างล่วงเวลา

· จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับค่าล่วงเวลาตลอดสัปดาห์การทำงาน

· ค่าลดหย่อนต่างๆ

· ค่าจ้างพนักงานที่ได้จ่ายไปทั้งหมดในแต่ละช่วงเวลาของการจ่ายเงินค่าจ้าง

· วันที่จ่ายเงินค่าจ้างและช่วงเวลาของการจ้าง

· ทำสำเนาเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้พนักงาน

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: