จับตา: สถิติการจับกุมพืชกระท่อม 'คดี-ผู้ต้องหา-ของกลาง' ปี 2549-2559

กองบรรณาธิการ TCIJ 30 ก.ย. 2561 | อ่านแล้ว 1570 ครั้ง


ข้อมูลจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (ณ 10 ธ.ค. 2559) อ้างใน 'โครงการสำรวจและติดตามสถานการณ์พืชกระท่อมในบริบทสังคมไทยเพื่อสร้างแนวทางการควบคุมพืชเสพติดอย่างบูรณาการจากชุมชน' ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ธ.ค. 2560 ได้ระบุถึง สถิติคดีการจับกุมพืชกระท่อม รวมทุกข้อหาระหว่างปี 2549-2559 จำแนกตามจำนวนคดี ผู้ต้องหา และน้ำหนักของกลาง ไว้ดังนี้

 

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: ไทยรัฐออนไลน์

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ