พยาบาลไอร์แลนด์ลงมตินัดหยุดงานต้นปี 2019 เรียกร้องปัญหาขาดแคลนบุคลากร

แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย์ คำหนัก 30 ธ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 954 ครั้ง

พยาบาลไอร์แลนด์ลงมตินัดหยุดงานต้นปี 2019 เรียกร้องปัญหาขาดแคลนบุคลากร

สมาคมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ของไอร์แลนด์ (INMO) ได้ลงมตินัดหยุดงานพิพาทเรื่องค่าจ้างและการขาดแคลนบุคลากร ปัญหาค่าจ้างที่ต่ำในภาครัฐส่งผลให้พยาบาลไอร์แลนด์สมองไหลไปทำงานให้ภาคเอกชนหรือไม่ก็ไปทำงานต่างประเทศ ที่มาภาพประกอบ: Irish Mirror

เมื่อกลางเดือน ธ.ค. 2018 ที่ผ่านมาสมาชิกส่วนใหญ่ของสมาคมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ของไอร์แลนด์ (INMO) ได้ลงมตินัดหยุดงานพิพาทเรื่องค่าจ้างและการขาดแคลนบุคลากร

สมาคม INMO กล่าวว่า สมาชิก 95% ลงมติให้มีการนัดหยุดงาน สภาผู้บริหารขององค์กรจะประชุมในวันที่ 7-8 ม.ค. 2019 เพื่อถกถึงผลและแผนปฏิบัติการนัดหยุดงาน ซึ่งจะกำหนดการนัดหยุดงานเป็นเวลา 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ ซึ่งเราจะเห็นพยาบาลและผดุงครรภ์ไม่ปฏิบัติงาน

สมาคม INMO แถลงว่าการนัดหยุดงานที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์ของสหภาพแรงงาน ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี 1999 พยาบาลยกปัญหาค่าจ้างที่ต่ำในภาครัฐ ที่นำไปสู่การขาดแคลนบุคลากร พยาบาลสมองไหลไปทำงานให้ภาคเอกชนหรือไม่ก็ไปทำงานต่างประเทศ

"พยาบาลและผดุงครรภ์ในไอร์แลนด์พูดออกมาเป็นเสียงเดียวคือ รู้สึกว่าผิดหวังกับวิชาชีพนี้อย่างมาก เพราะรัฐบาลเพิกเฉย" คุณ Phil Ni Sheaghada เลขานุการสมาคม INMO กล่าว

พวกเขาต้องการเพียงทำงานดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แต่ค่าจ้างต่ำก่อให้เกิดการขาดแคลนบุคลากร จากการยืนยันของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดูแลอัตรากำลังเจ้าหน้าที่พยาบาล กล่าวว่า รูปแบบการจัดหาบุคลากรในปัจจุันมีค่าใช้จ่ายสูงและแย่ต่อการดูแลผู้ป่วยด้วย

 

ที่มาแปลและเรียบเรียงจาก
https://www.thejournal.ie/nurses-and-strike-4402022-Dec2018/

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: