ส.ป.ก.จัดระเบียบวัด-สำนักสงฆ์ทั่วประเทศ

กองบรรณาธิการ TCIJ 30 ต.ค. 2561 | อ่านแล้ว 2320 ครั้ง

ส.ป.ก.จัดระเบียบวัด-สำนักสงฆ์ทั่วประเทศ

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่าย สำรวจวัด สำนักสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรม เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมทั่วประเทศ ที่มาภาพประกอบ: มติชนออนไลน์

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2561 ว่านายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระวินิจฉัยเกี่ยวกับการใช้ประโยช์ที่ดินของวัด สำนักสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรมซึ่งอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. ว่าพระสงฆ์ควรให้ความสำคัญแก่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ และรักษาป่า ทรงเห็นว่าบางวัดมีพื้นที่จำนวนมาก แต่ใช้ไปในทางไม่เป็นประโยชน์ จึงทรงให้ ส.ป.ก.หารือกับมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อตั้งคณะกรรมการพัฒนาร่วมกัน และกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ เนื่องจากมีบางวัดหรือบางสำนักสงฆ์ขยายขอบเขตนอกเหนือจากที่ ส.ป.ก.อนุญาต แต่เมื่อชาวบ้านเข้าไปหาของป่าก็ไม่สามารถเข้าได้

นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า คณะกรรมการ 3 ฝ่าย จะตรวจสอบการใช้พื้นที่ทุกแห่ง เพื่อกำหนดขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดรูปแบบการใช้ประโยชน์ต่อชุมชนที่อยู่รอบวัด ขณะนี้กำลังรอมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อม เพื่อประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามพระวินิจฉัยของสมเด็จพระสังฆราช ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีวัด สำนักสงฆ์ และสำนักปฏิบัติธรรม ขอใช้พื้นที่ ส.ป.ก.ไม่ต่ำกว่า 100 แห่ง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ส.ป.ก.สำหรับวัด สำนักสงฆ์ และสำนักปฏิบัติธรรมไม่เกินแห่งละ 15 ไร่ ซึ่งอยู่ในอำนาจของเลขาธิการ ส.ป.ก. เพื่อใช้สำหรับกิจของสงฆ์ไม่ไปประกอบกิจอื่น หากเกินกว่านั้นต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีไป ขณะนี้กำลังสำรวจว่าวัด สำนักสงฆ์ และสำนักปฏิบัติธรรมในพื้นที่ ส.ป.ก. ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหรือไม่ หากไม่ได้ขึ้นทะเบียนจะผิดคุณสมบัติการใช้พื้นที่ ต้องเพิกถอนการอนุญาต

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: