จับตา: อาชญากรรมและการละเมิดสิทธิโดยกองกำลังและเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ

ทีมข่าว TCIJ : 29 เม.ย. 2561 | อ่านแล้ว 1069 ครั้ง


ส่องตัวเลข ‘กองกำลังรักษาสันติภาพ’ (ทหาร, ตำรวจ, เจ้าหน้าที่สำนักงาน และผู้เชี่ยวชาญประจำภารกิจ) อยู่ในประเทศต่าง ๆ และจำนวนครั้งที่ได้รับการยืนยันเรื่องอาชญากรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทำโดยทหาร เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ และพนักงานของสหประชาชาติ

ข้อมูลที่เรียบเรียงมาจาก UN Peacekeeping, Country contributions by mission and personnel type (ณ วันที่ 28 ก.พ. 2018) พบว่าปัจจุบันมีกองกำลังรักษาสันติภาพ (ทหาร, ตำรวจ, เจ้าหน้าที่สำนักงาน และผู้เชี่ยวชาญประจำภารกิจ) อยู่ในประเทศต่าง ๆ ดังนี้

และ Wikipedia (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 18/4/2018) ได้รวบรวมจำนวนครั้งที่ได้รับการยืนยันเรื่องอาชญากรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทำโดยทหาร เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ และพนักงานของสหประชาชาติ ไว้ดังนี้

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: UN News

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: