คนไทยรู้ยัง: ไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณปีละ 2 ล้านตัน

กองบรรณาธิการ TCIJ: 29 มิ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 3613 ครั้ง

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (ณ มิ.ย. 2561) ระบุว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณปีละ 2 ล้านตัน มีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เพียงปีละ 0.5 ล้านตัน ยังคงเหลืออีก 1.5 ล้านตัน และส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเปื้อน ทั้งยังย่อยสลายได้ยากในสิ่งแวดล้อม ต้องใช้ระยะเวลานานประมาณ 450 ปีในการย่อยสลาย ขยะเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกด้วย

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: MatthewGollop (CC0 Public Domain)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: