พบคนไทย 15.45 ล้านครัวเรือนเท่านั้นที่มีบ้านเป็นของตัวเอง

กองบรรณาธิการ TCIJ 29 ธ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 974 ครั้ง

พบคนไทย 15.45 ล้านครัวเรือนเท่านั้นที่มีบ้านเป็นของตัวเอง

จากตัวเลขแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี จำนวนครัวเรือนไทยเท่าไร? ที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง พบว่าจากจำนวน 21.32 ล้านครัวเรือน มีเพียง 15.45 ล้านครัวเรือน เท่านั้นที่มีบ้านเป็นของตัวเอง ที่มาภาพประกอบ: KRiemer (CC0)

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2561 ตัวเลขแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าจำนวนครัวเรือนในประเทศไทย 21.32 ล้านครัวเรือน มีบ้านเป็นของตัวเองหรือมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย (หมายความว่าไม่ต้องเช่าเขาอยู่) เพียง 15.45 ล้านครัวเรือน ส่วนครัวเรือนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยมีมากถึง 5.87 ล้านครัวเรือน ในจำนวนนี้ แบ่งเป็น ครัวเรือนรายได้สูง 0.8670 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนรายได้ปานกลาง 1.4112 ล้านครัวเรือน รายได้น้อยมากเกือบ 3.6 ล้านครัวเรือน นอกนั้นเป็นครัวเรือนไร้ที่พึ่ง

ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแผน เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเหล่านี้ ได้มีบ้านเป็นของตัวเอง ภายในปี 2579 ซึ่งในยุทธศาสตร์พัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ตั้งเป้าให้คนไม่มีบ้านได้รับการสนับสนุนดังนี้ 1.กลุ่มรายได้สูงที่มีอยู่เกือบ 10,000 ล้านครัวเรือน จะมีการเคหะแห่งชาติและภาคเอกชน เข้ามาสนับสนุน ทำโครงการเพื่อการมีบ้านให้ได้ราว 900,000 หน่วย เช่น บ้านประชารัฐ และ 2.กลุ่มรายได้ปานกลาง ที่มีอยู่กว่า 14,000 ล้านครัวเรือนจะมีการเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รวมทั้งภาคเอกชนเข้าสนับสนุน ทำโครงการให้ได้บ้านกว่าล้าน 2 แสนหน่วย ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้คือ ผู้ที่มีกำลังเงินเพียงพอที่จะสามารถหาบ้านให้ตัวเองร่วมกับโครงการ ที่ภาคเอกชน เช่น ธอส.จัดให้ เช่น โครงการบ้านล้านหลัง ที่เปิดให้จองสิทธิ์กันในวันนี้

ทั้งนี้ยุทธศาสตร์พัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ที่เริ่มมาเมื่อปี 2560-2561 มีความคืบหน้าดังนี้ ครอบครัวรายได้สูง มีที่อยู่อาศัยแล้วถึง 4,500 หน่วย แต่เป้าหมายที่วางไว้มีถึง 843,705 หน่วย, ครอบครัวรายได้ปานกลาง จนถึงขณะนี้มีบ้าน 14,961 หน่วย จากเป้าหมาย 1,373,496 หน่วย, ครอบครัวรายได้น้อย ปัจจุบันมีบ้าน 77,739 หน่วย จากเป้าหมาย 3,481,490 หน่วย และคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง ปีนี้มีบ้านแล้ว 99,741 หน่วย จากเป้าหมาย 5,873,745 หน่วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: