ตั้งเป้าปี 2562 หนุน 'นักเรียน ม.ปลาย-นศ.อุดมศึกษา' มีใบขับขี่ 21,000 ราย

กองบรรณาธิการ TCIJ 29 พ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 696 ครั้ง

ตั้งเป้าปี 2562 หนุน 'นักเรียน ม.ปลาย-นศ.อุดมศึกษา' มีใบขับขี่ 21,000 ราย

กรมการขนส่งทางบกมุ่งเน้นการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2562 จัดกิจกรรม 'นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่' ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ กว่า 21,000 คน ที่มาภาพประกอบ: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น รายงานเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2561 ว่านายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน กรมการขนส่งทางบกมีนโยบายที่มุ่งเน้นการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2562 มอบหมายให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ จัดโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยจะมีการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมเข้ารับการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam และทดสอบภาคปฏิบัติ หากผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

สำหรับโครงการดังกล่าว ตั้งเป้าหมายจะมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า 21,000 คน และจะมีการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของนักเรียนนักศึกษาในระยะเวลา 3 เดือนหลังได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ โดยต้องไม่เป็นผู้กระทำหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์รณรงค์ “ขับขี่มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟหน้า สวมหมวกกันน็อค” อย่างต่อเนื่อง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ