ปี 2560 เอกชนไทยลงทุนต่างประเทศ 9.6 แสนล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 29 มิ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 1346 ครั้ง

ปี 2560 เอกชนไทยลงทุนต่างประเทศ 9.6 แสนล้านบาท

รายงานพิเศษจาก 'หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ' ระบุเอกชนไทยขยายลงทุนนอกพุ่งแตะ 1.36 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 4.4 ล้านล้านบาท พบปี 2560 เพิ่มกว่า 9.6 แสนล้านบาท โดยเฉพาะเงินลงทุนทางตรงพุ่ง 23% ส่วนใหญ่ลงทุนในสหภาพยุโรปที่ขยายตัว 65% ที่มาภาพประกอบ: TheDigitalWay (CC0)

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 25 มิ.ย.2561 รายงานว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ติดปัญหาเชิงโครงสร้างส่งผลให้การเติบโตทำได้ต่ำกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ "ภาคเอกชน" เริ่มขยายการลงทุนออกไปต่างประเทศมากขึ้น และจากการสำรวจของทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจพบว่าในปี 2560 ภาคเอกชนไทยมีมูลค่าคงค้างการลงทุนในต่างประเทศกว่า 1.36 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 4.45 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 กว่า 9.68 แสนล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (TDI) รวม 116,865 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 3.79 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 21,935 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 7.12 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% และเงินทุนในตลาดเงินและตลาดทุนผ่านกองทุนประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 6.5 แสนล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 7.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 2.56 แสนล้านบาท

สำหรับกลุ่มประเทศที่เอกชนไทยไปลงทุนโดยตรงมากสุดในปี 2560 คือ สหภาพยุโรป (EU) โดยปีแล้วมีมูลค่าคงค้างการลงทุนที่ 15,133 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 5,986 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 65.44% โดย 5 ประเทศในกลุ่ม EU ที่ธุรกิจไทย มีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นมากสุด คือ 1.ออสเตรีย มูลค่าคงค้างการลงทุนปี 2560 อยู่ที่ 395 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 348 ล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้น 725% 2.ไอร์แลนด์ มูลค่าคงค้าง รวม 197 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 152 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 337.7% 3.สหราชอาณาจักร มูลค่าคงค้าง 4,765 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2,375 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 99.3% 4.เดนมาร์ก มูลค่าคงค้าง ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 88.3% และ 5.เยอรมนี มูลค่าคงค้าง 1,286 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 584 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น 83.2%

ส่วนมูลค่าการลงทุนโดยตรงของภาคธุรกิจไทยในอาเซียนปี 2560 มียอดคงค้างอยู่ที่ 33,992 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5,748 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 20% ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV)

สำหรับกลุ่มธุรกิจที่ภาคเอกชนไทยออกไปลงทุนเพิ่มขึ้นมากสุด คือ 1.กลุ่มที่พักแรมและบริการด้านอาหาร โดยในปี 2560 มีมูลค่าคงค้างการลงทุนรวมที่ 1,969 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 941 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 91.5% รองลงมาได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าคงค้างการลงทุนรวม 3,796 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1,383 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 57.3% และการผลิต มูลค่าคงค้างการลงทุนรวมที่ 34,702 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 7,833 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 29.15%

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: