พพ.เผยผลศึกษาศักยภาพโซลาร์รูฟท็อป บนหลังคาโรงงานมีมากเกือบ 6 พันเมกะวัตต์

กองบรรณาธิการ TCIJ 29 ม.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1915 ครั้ง

พพ.เผยผลศึกษาศักยภาพโซลาร์รูฟท็อป บนหลังคาโรงงานมีมากเกือบ 6 พันเมกะวัตต์

พพ. เผยผลศึกษา ศักยภาพโซลาร์รูฟท็อปสำหรับหลังคาโรงงานมีพื้นที่รองรับได้ประมาณ 150 ล้านตารางเมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ประมาณ 5,983 เมกะวัตต์  ในขณะที่ศักยภาพ โซลาร์ฟาร์มในไทยมีพื้นที่ติดตั้งได้ 410,163 ตารางกิโลเมตร ผลิตไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง 16,652 GW  โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษา อัพเดท ศักยภาพพลังงานทดแทนของไทยในภาพรวม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลิตไฟฟ้าตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ฉบับใหม่ คาดแล้วเสร็จก.ย. 2561 ที่มาภาพ: Energy News Center

Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2561 ว่านายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยว่า พพ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนของประเทศไทยใหม่ โดยคาดว่าจะเสร็จและได้ข้อสรุปในเดือน ก.ย. 2561 นี้ ทั้งนี้ พพ. จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลดังกล่าวใหม่เนื่องจากแผนศักยภาพพลังงานทดแทนของไทยที่เคยศึกษาไว้แต่เดิม ดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงต้องทำการศึกษาใหม่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด

โดยผลการศึกษา จะทำให้ทราบถึงปริมาณและศักยภาพพลังงานทดแทนแต่ละประเภทที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด และสามารถนำมาใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เท่าไหร่  เพื่อประกอบการจัดทำแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)ฉบับใหม่ที่กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่าง ดำเนินการทบทวน ปรับปรุงต่อไป 

ในเบื้องต้น-มีเอกสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้จัดทำรายงาน “โครงการศึกษาศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย” เสร็จแล้ว โดยประเมินว่าศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป)โรงงานของประเทศไทย มีพื้นที่หลังคาโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 150 ล้านตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นที่ในเขตภาคเหนือ 5.3 ล้านตารางเมตร, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18.4 ล้านตารางเมตร, ภาคกลาง 70.5 ล้านตารางเมตร, ภาคตะวันตก 7.6 ล้านตารางเมตร,ภาคตะวันออก 41.5 ล้านตารางเมตร และภาคใต้ 6.9 ล้านตารางเมตร

โดยผลจากการประเมินศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปของโรงงาน พบว่าในกรณีที่ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 100 Watt-peak ต่อตารางเมตร จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศประมาณ 5,983 เมกะวัตต์

ส่วนการประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพรวมทั้งประเทศประมาณ 410,163 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดถึง 16,652 GW และจากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งบนหลังคาและพื้นดินที่มีความเหมาะสมค่อนข้างสูง    

สำหรับการศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทน ที่ พพ.จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2557 และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์กรม พพ. www.dede.go.th พบว่า ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล(Biomass )ของไทยมีประมาณ 3,943.72 เมกะวัตต์ และการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ(ไบโอแก๊ส) ของไทยมีประมาณ 2,226.22 เมกะวัตต์

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: