ไม่เกินต้นปี 2562 กฎหมายใหม่ 'ห้ามขาย-สูบบุหรี่' ในเรือนจำทั่วประเทศ

กองบรรณาธิการ TCIJ 28 ต.ค. 2561 | อ่านแล้ว 946 ครั้ง

ไม่เกินต้นปี 2562 กฎหมายใหม่ 'ห้ามขาย-สูบบุหรี่' ในเรือนจำทั่วประเทศ

ราชทัณฑ์สั่ง ผบ.เรือนจำ เตรียมพร้อมรับมือกฎหมายใหม่ ห้ามขาย-ห้ามสูบบุหรี่ในเรือนจำทั่วประเทศ ลดความเสี่ยงเป็นโรคติดต่อร้ายแรง สาเหตุหลักของการเสียชีวิต ที่มาภาพประกอบ: sipa (CC0)

เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2561 ว่า พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงนโยบายเลิกจำหน่ายบุหรี่ภายในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศว่า ที่ผ่านมาอธิบดีกรมควบคุมโรคได้มาหารือร่วมกับกรมราชทัณฑ์ถึงการประชุมเพื่อออกกฎหมายควบคุมยาสูบ เรื่องกำหนดสถานที่ห้ามขายยาสูบ พ.ศ. ... ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างยกร่างกฎหมายและรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าวจะมีผลให้ภายในบริเวณเรือนจำและทัณฑสถาน 143 แห่งทั่วประเทศ ต้องปฏิบัติตาม โดยก่อนหน้านี้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลเพียงให้สถานที่ราชการเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ และกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ แต่กฎหมายใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เรือนจำจะถือเป็นสถานที่ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท โดยระหว่างนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เรือนจำเตรียมความพร้อมที่จะรองรับกฎหมาย ซึ่งอาจจะมีผลบังคับใช้ปลายปี 2561 หรือต้นปี 2562 ในส่วนของกรมควบคุมโรคจะจัดเตรียมบุคคลเข้าไปเสริมพยาบาลประจำเรือนจำ เพื่ออบรมและให้คำแนะนำนักโทษในการลด ละเลิกบุหรี่

“ผมเห็นด้วยกับการจูงใจให้นักโทษเลิกสูบบุหรี่ เพราะมีหลักฐานชัดเจนว่านักโทษที่สูบบุหรี่ในเรือนจำมักจะเป็นโรคติดต่อ ซึ่งนำไปสูงอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคทางเดินหายใจ โดยอัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวถือเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากการขายบุหรี่ในเรือนจำทำให้นักโทษเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย และเบื้องต้นสำรวจพบนักโทษในเรือนจำทั่วประเทศติดบุหรี่ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการรณรงค์และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เรือนจำเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ จึงเป็นนโยบายที่สมควรได้รับการสนับสนุนผลักดัน ทั้งนี้ที่ผ่านมาในเรือนจำหญิงทั่วประเทศก็ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: