เตรียมคุมเข้มวินัยการคลังหนี้สาธารณะไม่เกิน 60%

กองบรรณาธิการ TCIJ 28 พ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 696 ครั้ง

เตรียมคุมเข้มวินัยการคลังหนี้สาธารณะไม่เกิน 60%

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ นายกรัฐมนตรีคุมเข้มกรอบวินัยการคลังกำหนดการก่อหนี้สาธารณะต้องไม่เกิน 60% วางแผนระยะปานกลางจัดทำงบประมาณสมดุล

เว็บไซต์ Money Channel รายงานเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2561 ว่านายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. บอกว่าผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติกรอบวินัยการเงินการคลังที่สำคัญ ได้แก่สัดส่วนสำหรับใช้เป็นกรอบวินัยในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องไม่น้อยกว่า 2.0% แต่ไม่เกิน 3.5% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

นอกจากนี้สัดส่วนงบประมาณเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรัฐบาลรับภาระต้องไม่น้อยกว่า 2.5% แต่ไม่เกิน 3.5% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงสัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณไม่เกิน 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและสัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายงบประมาณรายจ่ายไม่เกิน 5% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี อัตราการชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ต้องมียอดคงค้างรวมกันไม่เกินอัตรา 30% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

นายสุวิชญ บอกด้วยว่าคณะกรรมการยังกำหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีต้องไม่เกิน 60% สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณต้องไม่เกิน 35% และสัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด ต้องไม่เกิน 10% นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้จัดทำแผนการคลังระยะปานกลางโดยมีเป้าหมายการคลัง คือ การจัดทำงบประมาณแบบสมดุลและให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดเก็บหรือหารายได้และจัดทำงบประมาณต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ