(ตัวอย่าง) กิจกรรมสร้างมวลชนสนับสนุน กฟผ.

เขมภัฏ ห้วยลึก TCIJ School รุ่นที่ 5 27 ก.ค. 2561 | อ่านแล้ว 3258 ครั้ง


จากการสืบค้นกิจกรรมของ กฟผ.ในเว็ปไซต์ http://krabi.egat.co.th พบว่ามีโครงการการแจกแว่นแก่ผู้ยากไร้จริง ๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ กฟผ. ร่วมกับธนาคารแว่นตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และ บริษัทหอแว่น กรุ๊ป จำกัด ร่วมกันก่อตั้ง ‘โครงการแว่นแก้ว’ ในปี 2546 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2561 มีนายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลองเป็นประธาน เป็นประธานเปิดโครงการแว่นแก้วครั้งที่ 434 ที่มาให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่า ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเหนือคลอง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ด้อยโอกาส ที่มีปัญหาทางสายตา เฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น 2 วัน วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ปกาสัย ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และ วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองหมาก ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ มีผู้เข้ารับบริการ ทั้งสิ้น จำนวน 1,228 คน

นายกิจจา ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ซึ่งร่วมเสวนาวิชาการ ‘โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นความหวังหรือเป็นปัญหาของภาคใต้’ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2561 กล่าวว่าตัวเองเป็นตัวแทนคนรอบโรงไฟฟ้า 4 ตำบล โดยเฉพาะตัวเองที่เกิดในปี 2508 โรงไฟฟ้ากระบี่เกิดขึ้นปี 2507 หากโรงไฟฟ้าสร้างมลพิษจริง ๆ ตัวเองคงไม่มีโอกาสมายืนอยู่ ณ จุดนี้ รวมถึงประชาชนที่รอบโรงไฟฟ้ามีความคุ้นชินและคุ้นเคยกับการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะประชาชนในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตรมีคนเห็นด้วยอย่างมาก ระยะเวลากว่า 30 ปีที่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์เป็นช่วงระยะเวลาที่พิสูจน์ได้แล้วว่า คนเหนือคลองยินดีกับการมีโรงไฟฟ้า รวมไปถึงวิถีชีวิตที่ กฟผ.อำนวยให้คนบริเวณนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดให้พี่น้องในพื้นที่ไปขายสินค้าทางการเกษตร นอกจากนี้นายกิจจา กล่าวอีกว่าตนเองมีรายชื่อประชาชน 15,000 รายชื่อคนที่สนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินจะเป็นสิ่งยืนยันว่าข้อมูลของฝ่าย ‘ข้าม’ ผิดเพี้ยน เพราะหากมีมลพิษ 15,000 รายชื่อคงไม่เกิดขึ้น แต่ก็มีกลุ่มคัดค้านพยายาม ‘บิดเบือนข้อมูลและยัดเยียดข้อกล่าวหา’ เรื่องสิ่งแวดล้อมและมลพิษในพื้นที่มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังไม่เคยตรวจพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคนพื้นที่ว่าเกิดจากปัญหามลพิษจากโรงไฟฟ้า รวมถึงหากโรงไฟฟ้าสร้างปัญหาทางภาครัฐก็มีการเยียวยา การช่วงเหลืออย่างต่อเนื่องและโรงไฟฟ้าสร้างความเจริญ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนบริเวณนั้น สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ สร้างความรู้ให้กับเยาวชนซึ่งล้วนแต่ได้รับการช่วยเหลือจาก กฟผ.มาโดยตลอด ตนเองตลอด จึงขอย้ำว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะสร้างในอนาคต จะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีทันสมัย สามารถป้องกันปัญหามลพิษและไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่หลายเรื่องได้สร้างความลำบากใจ ความกังวลให้แก่คนในพื้นอยู่บ้าง โดยเฉพาะการสร้างความขัดแย้งต่าง ๆ ของกลุ่มต่าง ๆ

นอกจากนี้นายกิจจา นายกิจจา ได้ให้สัมภาษณ์ว่าประชาชนในพื้นที่หลายครัวเรือนพร้อมที่จะ‘เสียสละ’ เพื่อประโยชน์ของคนทั้งประเทศเพราะประชาชนไม่ได้รู้สึกถึงกระทบจากโรงไฟฟ้า ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อมีโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะในช่วงหลัง ๆ กฟผ.มีงบประมาณอุดหนุนกิจกรรมของ อบต.และชุมชนโดยเข้าใจว่าเป็นงบประมาณด้าน CSR ของ กฟผ.ให้แก่อบต. และชุมชนเมื่อ อบต.ทำหนังสือโครงการขอเข้ามาเท่าที่ทราบโรงการละ 1-3 แสนบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในพื้นที่ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมผู้สูงอายุ กฟผ.มักจะสนับสนุนน้ำดื่ม เต้นท์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏใน http://krabi.egat.co.th พบว่า กฟผ.มีการสนับสนุนเงินให้แก่พื้นที่ซึ่งมีหลายโครงการ เช่น วันที่ 10 เม.ย. 2561 ณ โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม หมู่ที่ 6 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ กฟผ.กระบี่ โดยนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน นายสุชาติ มาศโอสถ วิทยากรระดับ 9 โรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน ‘สอนรำมโนราห์’ ของแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้าน หมู่ที่ 9 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท โดยมีนางสาวพรปวีย์ เครือวัลย์ ประธานกลุ่มมโนราห์ปกาสัย เป็นผู้รับมอบ

วันเสาร์ที่ 14 เม.ย. 2561 นายสุชาติ มาศโอสถ วิทยากรระดับ 9 โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมมอบเงินให้กับชุมชนบ้านควน หมู่ที่ 1 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เพื่อสนับสนุนการจัดงานประจำปีของหมู่บ้าน “งานแข่งขันตกปลาบ้านควน ครั้งที่ 2

วันที่ 3 เม.ย. 2561 กฟผ.กระบี่ โดยนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมกับนายพัฒนันท์ รัศมิทัต ช่างระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีพร้อมถวายปัจจัย จำนวน 5,000 บาท สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ของสำนักสงฆ์บ้านทุ่งสาคร หมู่ที่ 4 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และ วันที่ 5-6 เม.ย. 2561 เข้าร่วมพิธีโกนผมนาค พร้อมถวายปัจจัย จำนวน 5,000 บาท สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ของวัดธรรมาวุธสรณาราม (วัดคลองเสียด) หมู่ที่ 6 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมีพระครูปริยัติธรรมาวุธ เจ้าคณะอำเภอเหนือคลอง เจ้าอาวาสวัดธรรมาวุธสรณาราม เป็นผู้รับมอบ

อย่างไรก็กิจกรรมหรือโครงการที่ กฟผ. สนับสนุนถูกตั้งข้อสงสัยจากประชาชนหลายฝ่ายว่ากิจกรรมหรือโครงการที่ กฟผ.อุดหนุนมักจะเกิดขึ้นในเฉพาะพื้นที่ที่ ‘สนับสนุน’ โรงไฟฟ้าถ่านหินแต่ในพื้นที่ที่ประชาชนต่อต้านถ่านหินมักจะไม่มีโครงการเหล่านี้อยู่เลย ชาวบ้านแหลมหิน ตำบลตลิ่งชันกล่าวว่า โครงการแจกแว่นตา หรือกิจกรรมที่ชาวบ้านคลองขนานได้ คนที่นี่ไม่เคยได้เลย กฟผ.เขาแจกของให้กับ ‘คนของเขา’ นั้นแหละ เขาไม่มาแจกให้คนที่ต้านเขาหรอก

นอกจากการสนับสนุนกิจกรรมของคนในพื้นที่แล้ว กฟผ.มักจะมีการประชุม ชี้แจงให้ความรู้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัด รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) สมาชิก อบต. ผู้นำศาสนา โต๊ะอิหม่าม คอเต็บบิหล่าน ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2561 โดยมี นายกฤตกร สุทธิศักดิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเหนือคลองเป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน ณ ศาลาประชาคม อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 2561

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: