จับตา: สารตกค้างในวัตถุดิบปรุงอาหารกลางวันโรงเรียน

ทีมข่าว TCIJ : 27 พ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 3657 ครั้ง


จากการสำรวจของ ‘มูลนิธิการศึกษาไทย’ ภายใต้ ‘โครงการจัดการสารเคมีเกษตรในพื้นที่เสียง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย’ ได้ตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปใน 32 โรงเรียน ของจังหวัดเชียงใหม่ สกลนคร ปทุมธานีและพังงา โดยตรวจสอบจากแหล่งที่มาของอาหารที่ตรวจคือ 'ตลาดในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่' พบสารเคมีตกค้างที่สำคัญคือ สารฟอกขาว ผงกรอบ และฟอร์มารีน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: