คนไทยรู้ยัง: 5 สินค้ามูลค่าสูงสุดที่ไทยนำเข้าปี 2560

ทีมข่าว TCIJ : 27 เม.ย. 2561 | อ่านแล้ว 2639 ครั้ง

ในปี 2560 สินค้านำเข้ามูลค่าสูงสุดของไทยได้แก่ น้ำมันดิบ 19,858 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 19,547 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 17,308 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เคมีภัณฑ์ 14,755 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เครื่องเพชรพลอย 14,314 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รวม 5 รายการ 85,783 ล้านเหรียญสหรัฐฯ Infographic by TCIJ/Racha Luangborisut (CC BY-NC 2.0)

ข้อมูลจาก รายงานสถานการณ์การนำเข้าประจำปี 2560 กรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่าการนำเข้าโดยรวมของปี 2560 มีมูลค่า 222,763 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 โดยคิดในรูปเงินบาท มีมูลค่า 7,629,898 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10%

สินค้านำเข้ายอดฮิตของไทยจำนวน 5 รายการที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ น้ำมันดิบ 19,858 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 19,547 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 17,308 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เคมีภัณฑ์ 14,755 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เครื่องเพชรพลอย 14,314 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รวม 5 รายการ 85,783 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทั้งนี้แหล่งนำเข้า 5 ประเทศของไทยรวมกันคิดเป็นสัดส่วน 50% ของการ นำเข้ารวมทั้งหมด โดยการนำเข้าสินค้าสำคัญเป็นรายประเทศ ได้แก่ 1) จีน คือ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 14% เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 10% เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 10% 2) ญี่ปุน คือ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 18% เหล็กและเหล็กกล้าผลิตภัณฑ์ 14% เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 12% 3) สหรัฐฯ คือ เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ 13%  แผงวงจรไฟฟ้า 10% เคมีภัณฑ์ 9% 4) มาเลเซีย คือ น้ำมันดิบ 16% เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 12% เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 9% 5) ไต้หวัน คือ แผงวงจรไฟฟ้า 37% เคมีภัณฑ์ 10% เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 8%

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: