กนอ.จับมือบริษัทลูก 'ซีพี' ตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ใช้แนวคิด Eco Industrial Town

กองบรรณาธิการ TCIJ 27 ก.ย. 2561 | อ่านแล้ว 2044 ครั้ง

กนอ.จับมือบริษัทลูก 'ซีพี' ตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ใช้แนวคิด Eco Industrial Town

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับบริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เนื้อที่กว่า 649 ไร่ ภายใต้การลงทุน 3,700 ล้านบาท ใช้แนวคิด Eco Industrial Town ในการออกแบบ ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 ว่านางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ร่วมกับบริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมลักษณะร่วมดำเนินงานภายใต้ชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมแพรกษา” ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่กว่า 649 ไร่ ภายใต้การลงทุน 3,700 ล้านบาท แบ่งพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 483 ไร่ พื้นที่ระบบสาธารณธูปโภคประมาณ 100 ไร่ และพื้นที่สีเขียวประมาณ 66 ไร่

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมแพรกษาจะพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลาสติกและกระดาษ รวมทั้งอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค ซึ่งโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างเสร็จภายใน 2 ปี หลังจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่า EIA จะได้รับการอนุมัติปลายปีนี้และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรียบร้อยแล้ว ตั้งเป้าจะเปิดดำเนินการภายในปี 2564 ก่อให้เกิดการขยายตัวทางอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งเป็นพื้นที่สามารถเชื่อมโยงโลจิสติกส์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ ส่วนรูปแบบได้นำแนวคิด Eco Industrial Town มาออกแบบรายละเอียดโครงการ และใช้ระบบรีไซเคิล เพื่อลดการปล่อยน้ำเสียออกนอกนิคมอุตสาหกรรม คาดว่าจะเปิดดำเนินการภายในปี 2564

นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้มีศักยภาพและมีข้อได้เปรียบทางโลจิสติกส์ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประมาณ 25 กิโลเมตร ดอนเมือง 55 กิโลเมตร และท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังประมาณ 100 กิโลเมตร สอดคล้องกับศักยภาพของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมด้านการขนส่งและการขยายธุรกิจอุตสาหกรรมจากผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ และนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีได้

นายขจร เจียรวนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า นิคมอุตสาหกรรมแพรกษาในจังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นพัฒนาที่ประมาณ 649 ไร่ การพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าเมื่อมีการเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา จะก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 6,000 คน

สำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจในจังหวัดสมุทรปราการจะเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมเบา กลุ่มขึ้นรูปโลหะ กลุ่มบริการสาธารณูปโภคและคลังสินค้า

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: