อนุมัติงบทำ EIA รถไฟทางคู่ 2 โครงการ 145 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 27 พ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 2199 ครั้ง

อนุมัติงบทำ EIA รถไฟทางคู่ 2 โครงการ 145 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติวงเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 145 ล้านบาท ในการดำเนิน การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ในโครงการรถไฟทางคู่ 2 โครงการ ประกอบด้วยช่วง หัวมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และอีกโครงการช่วงศรีราชา-มาบตาพุด ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2561 สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น รายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติวงเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 145 ล้านบาท ในการดำเนิน การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ในโครงการรถไฟทางคู่ 2 โครงการ ประกอบด้วยช่วง หัวมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และอีกโครงการช่วงศรีราชา-มาบตาพุด

นอกจากนี้ที่ประชุมได้เร่งรัดการดำเนินโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ในการหาข้อมูลเชิงลึกของเศรษฐกิจฐานรากในภาคเกษตร และดำเนินการแก้ปัญหาให้ถึงต้นเหตุ จนนำไปสู่การแก้ไข้และพัฒนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีสั่งกำชับเร่ง อัดฉีดเงินลงพื้นที่ 1 แสนล้านบาทออกสู่ระบบในมิถุนายนนี้

ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าทางกระทรวงการคลังมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการรับลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้น้อยและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 2 โดยตั้งเป้าลดผู้มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปีให้อย่างน้อยร้อยละ 20-30 ภายในปีนี้

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน มิติใหม่ของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ พร้อมตั้งคณะกรรมการ 3 ระดับ ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัด และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งการจัดตั้งป่าชุมชน สามารถยื่นคำขอจากประชาชนได้โดยกำหนดพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อการใช้ประโยชน์ กำหนดให้มีแผนการจัดการป่าชุมชน โดยกำหนดหลักเขตป้าย ให้สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์จากผลผลิต และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ รายได้และทรัพย์สินส่วนกลางที่เกิดจากค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เงินบริจาค สามารถนำมาใช้เพื่อจัดการป่าชุมชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนเกิดความสามัคคี แรงงานคืนถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า 3,000,000 ครัวเรือน ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ โดยรัฐบาลตั้งเป้าขยายการจัดตั้งป่าชุมชน จำนวน 21,850 หมู่บ้าน 19,100,000 ไร่

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: