พาณิชย์เร่งชาติอาเซียนใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กองบรรณาธิการ TCIJ 27 เม.ย. 2561 | อ่านแล้ว 658 ครั้ง

พาณิชย์เร่งชาติอาเซียนใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

พาณิชย์กระตุ้นชาติอาเซียนเร่งแก้ปัญหาใช้งานระบบแลกเปลี่ยนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Form D

เว็บไซต์ moneychannel.co.th รายงานเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561 ว่านางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของไทย ระบุว่าได้มอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หารือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ที่เริ่มใช้ระบบการแลกเปลี่ยนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Form D แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน

สำหรับปัญหาทางเทคนิคที่พบคือระบบการแลกเปลี่ยน e-Form D ยังไม่เสถียร และต้องปรับปรุงระบบให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งปัญหาในการใช้งานส่วนหนึ่งเกิดจากการวางเงื่อนไขระบบที่ไม่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ ตามระเบียบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนทำให้เกิดปัญหาในการขอใช้สิทธิ์ทางภาษี

ทั้งนี้พบว่ามีสมาชิกอาเซียนบางรายไม่ได้พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยน e-Form D ตามเงื่อนไขที่ได้ทำการทดสอบและตกลงร่วมกัน ซึ่งที่ประชุมตกลงจะเร่งแก้ไขและประเมินผลการใช้งาน e-Form D อีกครั้งในเดือน มิ.ย. 2561 โดยระหว่างนี้จะใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดแบบกระดาษควบคู่กับ e-Form D

นางนันทวัลย์ บอกด้วยว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกทางการค้าและลดต้นทุนการทำธุรกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการตามนโยบายรัฐบาลโดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร และกรมการค้า ต่างประเทศได้ดำเนินการเกี่ยวกับ e-Form D ในส่วนของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ