จับตา: รายละเอียดสินค้าที่เข้าโครงการ 'ร้านธงฟ้าประชารัฐ' ณ เดือน ส.ค. 2561

กองบรรณาธิการ TCIJ 26 ส.ค. 2561 | อ่านแล้ว 5447 ครั้ง


รายละเอียดสินค้าที่จำหน่ายในร้านค้า 'ธงฟ้าประชารัฐ' สินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน ณ ต้นเดือน ส.ค. 2561 จำนวน 65 สินค้า 567 รายการ

สำหรับ หลักเกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้ผลิตสินค้าเข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ นั้น สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ระบุไว้ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2560 ว่าผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้อง 1.เป็นผู้ผลิตที่จำหน่ายสินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อการศึกษา และสินค้าวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภค 2.ลดราคาจำหน่ายส่งสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสามารถจำหน่ายปลีกสินค้าได้ในราคาประหยัดต่ำกว่าราคาปกติ ร้อยละ 15-20 และสำหรับสินค้ากลุ่มอื่นๆ ต้องมีการลดราคาจำหน่ายตามความเหมาะสมซึ่งกรมการค้าภายในจะพิจารณาต่อไป และ 3.มีระบบการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าทั่วประเทศให้ร้านค้าส่งหรือร้านค้าปลีกได้โดยตรง

โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการนั้นประกอบไปด้วย 1.กระจายสินค้าราคาประหยัดไปยังร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่กำหนด โดยเป้าหมายในระยะแรกภายในปี 2560 จำนวน 20,000 แห่ง และให้มีสินค้าวางจำหน่ายครอบคลุมทุกร้านค้าทุกตำบล ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 2.ติดตามดูแลร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้จำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่แจ้งกับกรมการค้าภายใน และ 3.ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและการติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (EDC) ซึ่งการรับสมัครและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการ นั้น 1.ผู้ประกอบการมีหนังสือแจ้งเข้าร่วมโครงการกับกรมการค้าภายใน 2.ผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดรายการสินค้าที่จะนำเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สินค้า ตรา ขนาดบรรจุราคาจำหน่ายปกติ ราคาโครงการธงฟ้าประชารัฐ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 3.ติดตามดูแลร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้ปิดป้ายสัญลักษณ์ 'ธงฟ้าประชารัฐ' ติดหน้าร้านและบริเวณชั้นวางสินค้า

จากข้อมูลใน เว็บไซต์ธงฟ้าประชารัฐ โดยกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค, สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ณ เดือน ก.ย. 2560 (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 20 ส.ค. 2561)  ได้เปิดเผยถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและตัวแทนจำหน้าสินค้า โดยสินค้าที่จำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และสามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ สินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 31 สินค้า 160 รายการ สินค้าเพื่อการศึกษา จำนวน 8 สินค้า 72 รายการ วัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 1 สินค้า 86 รายการ (รวมจำนวน 40 สินค้า 318 รายการ) และ สินค้าทั่วไปที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 46 สินค้า รวมทั้งยังมี รายชื่อ sale สินค้าโครงการธงฟ้าประชารัฐ สำหรับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ด้วย (ต่อมากรมการค้าภายในอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติม ณ 5 ก.ค. 2561 สามารถคลิ๊กดูได้ที่นี่)

นอกจากนี้ เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้รายละเอียด รายการสินค้าที่จะนำเข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 สินค้า 567 รายการ (อัพเดทข้อมูลเมื่อ 3 ส.ค. 2561 TCIJ เข้าถึงข้อมูลและบันทึกไฟล์เมื่อ 20 ส.ค. 2561) ดังนี้

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: