'อินโดนีเซีย-มาเลเซีย' ลงมติร่วมต้าน EU หลังสั่งลดใช้น้ำมันปาล์ม

กองบรรณาธิการ TCIJ: 26 ก.ค. 2561 | อ่านแล้ว 948 ครั้ง

'อินโดนีเซีย-มาเลเซีย' ลงมติร่วมต้าน EU หลังสั่งลดใช้น้ำมันปาล์ม

นาย Saifuddin Abdullah รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของมาเลเซีย เผยว่าอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลก จะร่วมมือกันตอบโต้มาตรการยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในการขนส่งของสหภาพยุโรป (EU) หลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วสหภาพยุโรปเห็นพ้องให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นและลดการใช้น้ำมันปาล์มเป็นไบโอดีเซล

การร่วมมือครั้งดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการของสหภาพยุโรปที่ต้องการให้ทุกฝ่ายหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนกันมากขึ้น โดยกำหนดให้ 32 % ของพลังงานในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปทั้งหมดต้องมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2030 แต่อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียและมาเลเซียได้ร่วมมือกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ภายใต้สภาประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์มแล้ว เพื่อลดอุปสรรคด้านการค้าต่อเชื้อเพลิงชีวภาพ และหวังว่าจะได้ความยืดหยุ่นจากมติของ EU มากกว่านี้

ด้านนาง Retno Marsudi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซีย เผยว่าความตั้งใจของอินโดนีเซียคือการสร้างความร่วมมือทวิภาคีกับมาเลเซียเพื่อต่อต้านการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันปาล์มของ EU นอกจากนี้  Saifuddin Abdullah ยังย้ำด้วยว่า อินโดนีเซียและมาเลเซียผลิตน้ำมันปาล์มคิดเป็น 80 % ของทั้งหมดทั่วโลก  พร้อมชี้ว่ามาเลเซียและอินโดนีเซียต้องร่วมมือกันและเสริมสร้างความร่วมมือกับอุปสรรคทางการค้า

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Channel News Asia, 24/7/2018

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: