ขอให้เกษตรกรตรวจรายชื่อเข้าสู่โครงการปรับโครงสร้างหนี้สินกับ ธกส.

กองบรรณาธิการ TCIJ 25 พ.ย. 2561 | อ่านแล้ว 1670 ครั้ง

ขอให้เกษตรกรตรวจรายชื่อเข้าสู่โครงการปรับโครงสร้างหนี้สินกับ ธกส.

ขอให้เกษตรกรตรวจรายชื่อเข้าสู่โครงการปรับโครงสร้างหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) พบว่ามีผู้เข้าหลักเกณฑ์กว่า 36,000 ราย

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 ว่านายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรเฉพาะกิจระยะเวลา 180 วันนั้น ล่าสุดคณะกรรมการเฉพาะกิจได้เข้าไปหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะเจ้าหนี้รายใหญ่ โดยยินยอมให้ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตามหลักการแบ่งเป็นการบริหารหนี้ระยแรกและระยะหลัง

โดยการปรับโครงสร้างหนี้ระยะแรกจะขยายการชำระหนี้ให้ไม่เกิน 15 ปี จากนั้นจึงดำเนินการหนี้ระยะหลัง ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าสู่การปรับโครงสร้างตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจำนวน 36,000 ราย
ขอให้สมาชิกเกษตรกรดังกล่าวไปตรวจสอบรายชื่อกับสำนักงานของ ธ.ก.ส.ใกล้บ้านเพื่อตรวจสอบสถานะ เนื่องจากยังมีลูกหนี้บางรายที่เสียชีวิตแล้ว หรืออายุมาก เป็นผู้ป่วยติดเตียง หรือพิการ ซึ่งกรณีดังกล่าว ธ.ก.ส.สามารถยกหนี้ให้ได้ทั้งหมด ซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเกษตรกรเกือบ 500 รายที่เข้าสู่เงื่อนไขดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรที่ยังมีข้อคิดเห็นต้องการให้กลับไปใช้การปรับโครงสร้างหนี้ตามระเบียบเดิมคือ การผ่อนชำหนี้หนี้ระยะแรกหมด แล้วหนี้ระยะที่สองจะยกเลิกไปนั้นขอให้ไปคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูเข้ามาหารือกับคณะกรรมการเฉพาะกิจเนื่องจากรัฐบาลไม่ได้มีการยกเลิกกฎหมายเดิมแต่อย่างใด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: