กรมทางหลวงเลือกแล้วเส้นทาง 'มอเตอร์เวย์โคราช-ขอนแก่น' 203.33 กม.

กองบรรณาธิการ TCIJ 25 ก.ย. 2561 | อ่านแล้ว 13565 ครั้ง

กรมทางหลวงเลือกแล้วเส้นทาง 'มอเตอร์เวย์โคราช-ขอนแก่น' 203.33 กม.

เมื่อปลายเดือน ส.ค. 2561 กรมทางหลวงเปิดเวทีสัมมนาครั้งที่ 2 ที่ขอนแก่น หลังสรุปเลือกเส้นทางมอเตอร์เวย์นครราชสีมา-ขอนแก่น ระยะทาง 203.33 กม. คาดดำเนินการก่อสร้างภายใน 10 ปี คาด ครม. เคาะเพิ่มค่าเวนคืนมอเตอร์เวย์บางใหญ่ 25 ก.ย. นี้

เว็บไซต์เนชั่นทั่วไทย รายงานเมื่อปลายเดือน ส.ค. 2561 ที่ผ่านมาว่าที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครราชสีมา-ขอนแก่น ครั้งที่ 2 ที่มีข้อสรุปคัดเลือกแนวเส้นทางที่ 2 ระยะทาง 203.33 กม. โดยมีประชาชน หน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตลอดเส้นทางที่จะพาดผ่านจังหวัดมหาสารคามและขอนแก่น เข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็น

โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ มีความเหมาะสมโดยรวมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ต้องการให้มีความระมัดระวังการสร้างถนนผ่านชุมชน ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนเหมือนที่เกิดที่เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา โดยเฉพาะกรณีถนนเดิมของชุมชนที่จะต้องไม่ได้รับผลกระทบหรือชุมชนได้รับความเดือดร้อน ขณะที่ขอนแก่นเองนั้น มีข้อคิดเห็นกรณีที่บางพื้นที่ผ่านพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ทางการเกษตรที่บางรายอาจจะกระทบทั้งแปลง

นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ กล่าวว่า มอเตอร์เวย์นครราชสีมา-ขอนแก่น เป็นโครงการตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-หนองคาย หรือโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 โดยโครงการนี้ช่วงนี้ถึงขอนแก่น แต่จะยังไม่สิ้นสุดแค่นี้เพราะตามยุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เส้นทางจะต้องไปจบที่หนองคาย ซึ่งติดชายแดน ที่เป็นเส้นทางหลักที่สำคัญในการคมนาคม รองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคอินโดจีน ช่วยกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาค ทั้งอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการขนส่ง เนื่องจากเป็นทางหลวงมาตรฐานสูงและควบคุมการเข้า-ออกอย่างสมบูรณ์ สนับสนุนการท่องเที่ยว ที่สำคัญลดปัญหาจราจรคับคั่งบนทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ

ซึ่งวันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงเส้นทางที่เลือกแล้วว่าเหมาะสม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะข้อมูลบางอย่างอาจจะยังได้รับไม่ครบถ้วนเพียงพอ จะต้องมีคนในพื้นที่ให้ข้อมูล เพราะจากการประชุมสัมมนาครั้งนี้แล้วจะมีการประชุมย่อยอีก 10 ครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาให้ได้มากที่สุดและให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบน้อยที่สุด

สำหรับเส้นทางทางที่เลือกจากทั้งหมด 3 แนวเส้นทาง เป็นแนวทางเลือกที่ 2 เป็นเส้นทางผ่าน 45 ตำบล 16 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และบางส่วนต้องผ่านแนวของจังหวัดมหาสารคาม โดยเริ่มเชื่อมต่อจากถนนมอเตอร์เวย์ ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 183+400 พื้นที่ อ.ขามทะเลสอ จุดตัดทางหลวง 2068 แยกเข้าสู่พื้นที่ อ.โนนสูง ผ่านทางหลวงชนบท ข้ามทางรถไฟสายนครราชสีมา-หนองคาย ก่อนเข้าสู่พื้นที่ อ.คง จากนั้นแนวเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ อ.บัวใหญ่ อ.สีดา เข้าสู่พื้นที่ อ.ประทาย อ.พล และ อ.หนองสองห้อง ตัดทางหลวง 207 เข้าสู่พื้นที่ อ.บ้านไผ่ ผ่านทางหลวง 2301 และตัดทางหลวง 23 ซึ่งแนวเส้นทางจะอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง อ.บ้านไผ่ และ อ.กุดรัง เข้าสู่พื้นที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม และ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยสิ้นสุดบนทางหลวง 203 ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ รวมระยะทางประมาณ 203.33 กิโลเมตร

ซึ่งเส้นทานี้ การศึกษาพื้นที่กระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโบราณสถานและพื้นที่ชุ่มน้ำน้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวยังอยู่ในช่วงของการศึกษาข้อมูล ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสม ซึ่งยังไม่มีการลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบตามแนวเส้นทางนี้แต่อย่างใด ซึ่งกรมหลวงจะลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านต่อไป และถ้าหากโครงการผ่านการพิจารณาจากหลายๆฝ่าย ทั้งไม่มีการสร้างกระทบความเดือดร้อน จะเข้าสู่กระบวนการศึกษารูปแบบการก่อสร้าง การออกแบบและรูปแบบการลงทุน

ส่วนเส้นทางมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา นายสิทธิชัย เปิดเผยว่า มีความคืบหน้าด้านการก่อสร้างแล้วกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมั่นใจว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด ในปี 62 ส่วนโครงการเส้นทางนครราชสีมา – ขอนแก่น จากประสบการณ์ปัญหาช่วงเส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา จะทำให้พัฒนาได้ดียิ่งขึ้น ถ้าทุกอย่างผ่านด้วยดีคาดว่าน่าจะดำเนินการได้ภายใน 10 ปีหรืออย่างเร็วภายใน 7 ปีนี้

คาด ครม. เคาะเพิ่มค่าเวนคืนมอเตอร์เวย์บางใหญ่ 25 ก.ย. นี้

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2561 ว่านายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม.จำนวน 25 ตอน วงเงินลงทุน 55,620 ล้านบาท ว่าขณะนี้กรมฯ ยังไม่ได้รับงบประมาณในส่วนของที่ขอขยายกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติมอีก 14,217 ล้านบาท คาดว่าจะเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 25 ก.ย.นี้ และตามแผนงาน กรมฯ จะเร่งจ่ายค่าเวนคืนให้เสร็จในเดือน ต.ค. 2561 เพื่อให้ผู้รับเหมาได้เร่งเข้าพื้นที่ก่อสร้างต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากกรอบค่าเวนคืนที่ดินเดิมของมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี อยู่ที่ 5,420 ล้านบาท แต่หลังจากที่มีการประเมินตามราคาปัจจุบัน พบว่าค่าเวนคืนเพิ่มเป็น 19,637 ล้านบาท หรือต้องขอรับงบประมาณเพิ่มเติมอีก 14,217 ล้านบาท โดยชาวบ้านรับทราบราคาแล้ว และกระทรวงคมนาคมได้ตรวจสอบแล้วตามราคาประเมินที่ดินจริง

สำหรับงบประมาณก่อสร้าง ที่ได้รับจัดสรรในปี 2561 จำนวน 11,000 ล้านบาท ที่ผ่านมากรมฯได้ขอเปลี่ยนแปลงงบก่อสร้างจำนวน 9,217 ล้านบาท เพื่อนำมาจ่ายค่าเวนคืนบางส่วนก่อน และในปี 2562 จะมีงบประมาณ 5,000 ล้านบาท เพื่อนำมาจ่ายค่าที่ดินให้ครบ 14,217 ล้านบาท ส่วนค่าก่อสร้างงานโยธาที่ต้องจ่ายให้ผู้รับเหมา กรมฯจะตั้งงบประมาณปี 2563 ในจำนวนที่โยกมาจ่ายค่าเวนคืน เพื่อกลับไปจ่ายค่าก่อสร้างซึ่งพอดีกับการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างพอ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: