ก.ค. 2561 'พิโคไฟแนนซ์' สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบเริ่มทยอยเปิดแล้ว 60 จังหวัด 285 ราย

กองบรรณาธิการ TCIJ 25 ส.ค. 2561 | อ่านแล้ว 898 ครั้ง

ก.ค. 2561 'พิโคไฟแนนซ์' สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบเริ่มทยอยเปิดแล้ว 60 จังหวัด 285 ราย

ก.คลัง ระบุเอกชนยื่นขอตั้งสินเชื่อรายย่อยหรือพิโคไฟแนนซ์ 426 ราย ใน 65 จังหวัด ให้ใบอนุญาตแล้ว 380 ราย พร้อมเปิดดำเนินการแล้ว 285 ราย ใน 60 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่ยื่นขอมากสุด 3 ลำดับแรก นครราชสีมา-กรุงเทพมหานคร-ร้อยเอ็ด

เว็บไซต์ Money Channel รายงานเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2561 ว่านายพรชัย ฐีระเวช โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือน ก.ค. 2561 ว่าสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือ สินเชื่อพิโคไฟแนนซ์ นับตั้งแต่เดือน ธ.ค.2559 ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโคไฟแนนซ์ จนถึงสิ้นเดือน ก.ค. 2561 มีนิติบุคคลยื่นคำขออนุญาตสุทธิ 426 ราย ใน 65 จังหวัด และมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว 380 ราย ใน 64 จังหวัด ซึ่งในจำนวนนี้ได้เปิดดำเนินการแล้ว 287 ราย ใน 60 จังหวัด และมีผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเชื่อแล้ว 256 ราย

จังหวัดที่มีผู้ยื่นคำขออนุญาตมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา 50 ราย กรุงเทพมหานคร 43 ราย และร้อยเอ็ด 33 ราย โดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต สามารถสามารถปล่อยสินเชื่อได้ภายในเขตจังหวัด ให้แก่ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ภายในจังหวัดนั้นๆ วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 36% ต่อปี ซึ่งเมื่อสิ้นเดือน มิ.ย. 2561 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสม 26,469 บัญชี รวมเป็นเงิน 680 ล้านบาท หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ย 25,723 บาท ต่อบัญชี ขณะที่ยอดสินเชื่อคงค้างรวมมีทั้งสิ้น 11,177 บัญชี คิดเป็นเงิน 258 ล้านบาท

สำหรับสินเชื่อที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน มีจำนวน 669 บัญชี คิดเป็นเงิน 20.68 ล้านบาท หรือ 8.01% ของยอดสินเชื่อคงค้างรวม และมีสินเชื่อค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน หรือ NPL จำนวน 292 บัญชี คิดเป็นเงิน 6.93 ล้านบาท หรือ 2.69% ของสินเชื่อคงค้างรวม

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: