ก.ค. 2561 'พิโคไฟแนนซ์' สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบเริ่มทยอยเปิดแล้ว 60 จังหวัด 285 ราย

กองบรรณาธิการ TCIJ 25 ส.ค. 2561

ก.ค. 2561 'พิโคไฟแนนซ์' สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบเริ่มทยอยเปิดแล้ว 60 จังหวัด 285 ราย

ก.คลัง ระบุเอกชนยื่นขอตั้งสินเชื่อรายย่อยหรือพิโคไฟแนนซ์ 426 ราย ใน 65 จังหวัด ให้ใบอนุญาตแล้ว 380 ราย พร้อมเปิดดำเนินการแล้ว 285 ราย ใน 60 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่ยื่นขอมากสุด 3 ลำดับแรก นครราชสีมา-กรุงเทพมหานคร-ร้อยเอ็ด

เว็บไซต์ Money Channel รายงานเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2561 ว่านายพรชัย ฐีระเวช โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือน ก.ค. 2561 ว่าสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือ สินเชื่อพิโคไฟแนนซ์ นับตั้งแต่เดือน ธ.ค.2559 ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโคไฟแนนซ์ จนถึงสิ้นเดือน ก.ค. 2561 มีนิติบุคคลยื่นคำขออนุญาตสุทธิ 426 ราย ใน 65 จังหวัด และมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว 380 ราย ใน 64 จังหวัด ซึ่งในจำนวนนี้ได้เปิดดำเนินการแล้ว 287 ราย ใน 60 จังหวัด และมีผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเชื่อแล้ว 256 ราย

จังหวัดที่มีผู้ยื่นคำขออนุญาตมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา 50 ราย กรุงเทพมหานคร 43 ราย และร้อยเอ็ด 33 ราย โดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต สามารถสามารถปล่อยสินเชื่อได้ภายในเขตจังหวัด ให้แก่ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ภายในจังหวัดนั้นๆ วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 36% ต่อปี ซึ่งเมื่อสิ้นเดือน มิ.ย. 2561 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสม 26,469 บัญชี รวมเป็นเงิน 680 ล้านบาท หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ย 25,723 บาท ต่อบัญชี ขณะที่ยอดสินเชื่อคงค้างรวมมีทั้งสิ้น 11,177 บัญชี คิดเป็นเงิน 258 ล้านบาท

สำหรับสินเชื่อที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน มีจำนวน 669 บัญชี คิดเป็นเงิน 20.68 ล้านบาท หรือ 8.01% ของยอดสินเชื่อคงค้างรวม และมีสินเชื่อค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน หรือ NPL จำนวน 292 บัญชี คิดเป็นเงิน 6.93 ล้านบาท หรือ 2.69% ของสินเชื่อคงค้างรวม

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ