สพฐ.ไฟเขียวขยายห้อง-เพิ่มจำนวน ม.4 แก้ปัญหารอยต่อรับนักเรียนปี 2561 แต่ต้องไม่เกิน 50 คน

กองบรรณาธิการ TCIJ 24 ก.พ. 2561 | อ่านแล้ว 857 ครั้ง

สพฐ.ไฟเขียวขยายห้อง-เพิ่มจำนวน ม.4 แก้ปัญหารอยต่อรับนักเรียนปี 2561 แต่ต้องไม่เกิน 50 คน

ที่ประชุม สพฐ. มีมติปีการศึกษา 2561 การรับนักเรียน ม.1 ให้ยึดตามหลักเกณฑ์ 40 คนต่อห้อง ส่วนช่วงรอยต่อนักเรียน ม.3 ขึ้น ม.4 ในโรงเรียนเดิมซึ่งมีปัญหานักเรียนจะถูกคัดออกจำนวนมาก ให้สถานศึกษาขอขยายห้องเรียนหรือเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้อง โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละสถานศึกษา แต่ต้องไม่เกิน 50 คน ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์สยามรัฐ รายงานเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมาว่านายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) วาระพิเศษ ว่าเป็นการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2561 ที่กำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้อง โดยก่อนประถมศึกษา 30 คนต่อห้อง ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 40 คนต่อห้อง

ซึ่งที่ประชุมมีมติว่าในปีการศึกษา 2561 การรับนักเรียน ม.1 ให้ยึดตามหลักเกณฑ์ 40 คนต่อห้อง ส่วนช่วงรอยต่อนักเรียน ม.3 ขึ้น ม.4 ในโรงเรียนเดิมซึ่งมีปัญหานักเรียนจะถูกคัดออกจำนวนมาก ก็เปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีเหตุผลและความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายได้ ทำแผนเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขอขยายห้องเรียนหรือเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้อง โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละสถานศึกษา จากนั้นให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของเขตพื้นที่ฯ ที่สังกัดอยู่

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่าการยืดหยุ่นดังกล่าวให้รวมไปถึงโรงเรียนทั่วไปด้วย ไม่เฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง เนื่องจากหากเด็กล้นจากโรงเรียนแข่งขันสูงจำเป็นต้องไปอยู่โรงเรียนใกล้เคียง ซึ่งถ้าเด็กไปเป็นจำนวนมากอาจจะเกินห้องละ 40 คน ก็จะปฏิบัติตามระเบียบไม่ได้อีก เพราะฉะนั้น จึงให้ปรับแผนรองรับไว้ก่อน

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้ย้ำว่าการรับนักเรียนต้องคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยในห้องเรียนด้วย ฉะนั้นแต่ละห้องเมื่อขยายแล้วต้องไม่เกิน 50 คน สำหรับปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่ยังมีนักเรียน ม.ต้น ค้างท่อจะมีการหารือกันอีกครั้ง แต่หากจำเป็นต้องยืดหยุ่นจนเด็กรุ่นนี้จบ ม.ต้น ก็จะสามารถยืดหยุ่นได้ถึงปีการศึกษา 2563 ส่วนปีการศึกษา 2564 ปัญหานี้จะไม่มีอีก เพราะนักเรียนที่เข้าเรียนม.1 ในปีการศึกษา 2561 จะล็อกจำนวนอยู่ที่ 40 คนต่อห้องอยู่แล้ว

"มตินี้เป็นการแก้ปัญหาช่วงรอยต่อเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน แต่ในอนาคตการลดจำนวนนักเรียนลงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้เกิดคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และสิ่งที่ดำเนินการหลังจากนี้อีก 2 เรื่อง คือ การวางแมปปิง (Mapping) เพิ่มจำนวนโรงเรียนเนื่องจากการขยายตัวของเมืองทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้น การเดินทางสะดวกสบาย ซึ่งต้องมีการวางแผนรองรับโดยอาจจะตั้งโรงเรียนเพิ่ม หรือขยายอาคารเรียน หรือเพิ่มห้องเรียนในโรงเรียนที่มีอยู่แล้ว เป็นต้น นอกจากนี้ กพฐ.ยังเสนอให้เร่งดำเนินการทำโรงเรียนคู่พัฒนาโดยให้โรงเรียนแข่งขันสูง 282 โรงไปจับคู่โรงเรียนใกล้เคียงในการพัฒนาคุณภาพควบคู่กัน โดยให้เริ่มดำเนินการทันที" นายบุญรักษ์ กล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ