ออกกฎคุมโทนสีอาคาร-หลังคา เฉพาะอาคารสร้างใหม่ 'เกาะรัตนโกสินทร์-อนุสาวรีย์ชัยฯ'

กองบรรณาธิการ TCIJ 23 ต.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1529 ครั้ง

ออกกฎคุมโทนสีอาคาร-หลังคา เฉพาะอาคารสร้างใหม่ 'เกาะรัตนโกสินทร์-อนุสาวรีย์ชัยฯ'

สื่อ 'ประชาชาติธุรกิจ' เผยกรมโยธาฯ เร่งออกประกาศและกฎกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ คุมเฉพาะอาคารใหม่ ให้คุมโทนสีอาคาร 'สีครีม-เหลืองอ่อน' กำหนดแบบหลังคา 'ทรงจั่ว' สีเทาเข้ม ปั้นแลนด์มาร์กประวัติศาสตร์ กทม.เตรียมออกข้อบัญญัติกำหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมอาคาร วัสดุ สี ป้ายโฆษณา ระยะถอยร่น รักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมความเป็นไทย ที่มาภาพ: ประชาชาติธุรกิจ

เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ รายงานเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2561 ระบุว่าแหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่ากรมได้รับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยและกฎกระทรวง เพื่อกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภทในบางท้องที่ของกรุงเทพมหานคร

โดยเฉพาะพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและชั้นนอก เช่น ถนนราชดำเนิน สนามหลวง กระทรวงมหาดไทย บางลำพู รวมทั้งสถานที่สำคัญต่าง ๆ ให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย รวมทั้งให้มีการควบคุมสีของหลังคาและสีของผนังอาคารให้มีรูปแบบเดียวกัน

“จะควบคุมการทาสีของอาคารให้เป็นโทนเดียวกัน คือ สีครีม และสีเหลืองอ่อน ส่วนหลังคากำหนดให้เป็นทรงจั่วและเป็นสีเทาเข้ม เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามของเมืองหลวง ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของประเทศ”

แหล่งข่าวระบุว่าขณะนี้กรมยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย และกฎกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จะควบคุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการควบคู่กันไป อยู่ในระหว่างเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเซ็นลงนามในประกาศ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีโดยมีอายุบังคับใช้ 1 ปี ระหว่างรอกฎกระทรวงบังคับใช้ถาวรต่อไป ซึ่งกฎกระทรวงเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแล้ว จากนั้นส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เฉพาะอาคารที่จะก่อสร้างใหม่เท่านั้น ไม่มีผลย้อนหลัง แต่หากอาคารเดิมที่จะดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารใหม่จะต้องทาสีอาคารและหลังคาให้เป็นโทนสีเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดกรมดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

แหล่งข่าวระบุอีกว่าสำหรับพื้นที่จะควบคุมประกอบด้วย ในท้องที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องเกาะรัตนโกสินทร์ บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งนอกจากจะคุมสีของหลังคา สีของผนังอาคารให้เป็นโทนสีเดียวกัน บริเวณดังกล่าวยังมีการควบคุมความสูงของอาคารตามที่ระบุในข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร (กทม.) พื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ในรัศมี 100 เมตร จากริมถนนอินทรพิทักษ์ ห้ามสร้างอาคารสูงเกิน 70 เมตร

นอกจากเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ รวมถึงสถานที่สำคัญ ๆ เช่น บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

แหล่งข่าวระบุว่าอีกบริเวณที่จะกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมอยู่ในแขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี หรือบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งบริเวณนี้ กทม.มีข้อบัญญัติควบคุมความสูงของอาคารอยู่แล้ว โดยห้ามสร้างอาคารสูงเกิน 16 เมตร ในระยะ 200 เมตร และห้ามสูงเกิน 24 เมตร ในระยะเกิน 200 เมตร

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2561 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการออกกฎหมายเพื่อควบคุมสีของหลังคาอาคาร และสีของผนังอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองที่เสนอ นอกจากนี้ ยังให้พิจารณานำเครื่องมือทางกฎหมายและเครื่องมือทางการเงิน เช่น การควบคุมป้ายโฆษณาความสูงของอาคาร กำหนดระยะถอยร่น การให้สิทธิทางภาษีแก่เจ้าของอาคารที่มีคุณค่า การจัดตั้งกองทุนเพื่อการอนุรักษ์อาคาร มาพิจารณาร่วมด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์และรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ในลักษณะของการรักษาอาคารเดิม ส่งเสริมการพัฒนาขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกันทุกมิติ

ด้านแหล่งข่าวจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่าในร่างผังเมืองรวม กทม.ที่อยู่ระหว่างปรับปรุงใหม่ ยังมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ แต่มีแนวคิดจะออกข้อบัญญัติควบคุมรายละเอียดของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อรักษาลักษณะเฉพาะของเกาะรัตนโกสินทร์ ที่เป็นแนวทางการดำเนินการมากกว่าการควบคุมสีของอาคารและสีของหลังคา เช่น ความสูง แนวระยะถอยร่นของอาคารใหม่และอาคารเก่า หากมีการสร้างขึ้นใหม่ไม่ต้องมีระยะถอยร่น รูปแบบอาคาร กันสาด สี และวัสดุ ป้ายโฆษณา เป็นต้น เพื่อเป็นการรักษาลักษณะเฉพาะดั้งเดิมของย่าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีแผนจะจัดระเบียบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนา กทม.ระยะ 20 ปี ที่กำหนดวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575 ให้ กทม.เป็นมหานครแห่งเอเชีย เป็นเมืองชั้นนำด้านเศรษฐกิจภาคบริการ ปลอดภัย สะดวกสบาย สวยงาม น่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีเอกลักษณ์เฉพาะ และเป็นไปตามแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: