3 เดือนแรกมียอดยื่นขอ BOI กว่า 2 แสนล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 23 เม.ย. 2561 | อ่านแล้ว 2753 ครั้ง

3 เดือนแรกมียอดยื่นขอ BOI กว่า 2 แสนล้านบาท

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรกปี 2561 มี 333 โครงการ เงินลงทุนรวม 203,630 ล้านบาท

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2561 ว่านางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยถึงสถิติขอรับส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรกปี 2561 (ม.ค. – มี.ค.) ว่ามีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรวม 333 โครงการ เงินลงทุนรวม 203,630 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อบรรยากาศการลงทุนปีนี้ โดยมูลค่าดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ของเป้าหมายขอรับส่งเสริมการลงทุนตลอดทั้งปีที่ 720,000 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมากว่า 100,000 ล้านบาท โดยเป็นการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

นางสาวดวงใจ กล่าวเพิ่มเติมว่านอกเหนือจากการลงทุนโครงการใหม่และโครงการขยายของรายเดิมปีนี้น่าจะเห็นทิศทางการลงทุนของภาคเอกชนในอีกมิติหนึ่ง คือ มีการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากเฉพาะช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ มีผู้ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 33 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 1,500 ล้านบาท

“ภาคเอกชนจำนวนมากยื่นขอลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยปี 2560 มีมูลค่าสูงกว่า 17,000 ล้านบาท ทำให้ BOI มั่นใจว่าปีนี้จะมีความสนใจลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและของประเทศไทยไปพร้อมกันด้วย” นางสาวดวงใจกล่าว

ทั้งนี้ BOI ได้ออกมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ภาคอุตสาหกรรมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม โดยมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานทดแทนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การนําหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติหรือระบบดิจิทัลมาใช้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: