คนสุพรรณบุรีร้องสื่อ ให้ภาครัฐเร่งแก้ไขกลิ่นเหม็นจากโรงงานก๊าซชีวภาพที่ตั้งในชุมชน

กองบรรณาธิการ TCIJ 23 มี.ค. 2561 | อ่านแล้ว 2677 ครั้ง

คนสุพรรณบุรีร้องสื่อ ให้ภาครัฐเร่งแก้ไขกลิ่นเหม็นจากโรงงานก๊าซชีวภาพที่ตั้งในชุมชน

ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบร้องเรียนรายการเนชั่นระวังภัย (NationTV ช่อง 22) ว่ามีโรงงานผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพของ บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ ส่งกลิ่นเหม็นคล้ายไข่เน่า โชยเข้ามาในชุมชนเกือบทุกช่วงเวลา และเป็นอย่างนี้ตลอด 3 ปีเต็ม จนถึงปัจจุบัน ที่มาภาพ: NationTV

เว็บไซต์ NationTV รายงานเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2561 ว่านางรัชนี แย้มบำเพ็ญ ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ได้ร้องเรียนมาที่รายการ เนชั่นระวังภัย (NationTV ช่อง 22) มีโรงงานผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพของ บ.เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จก. ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ ส่งกลิ่นเหม็นคล้ายไข่เน่า โชยเข้ามาในชุมชนเกือบทุกช่วงเวลา และเป็นอย่างนี้ตลอด 3 ปีเต็ม จนถึงปัจจุบัน

ชาวบ้านบางคนต้องรื้อบ้านย้ายหนี บางคนเป็นภูมิแพ้ เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ยิ่งวันไหนที่มีลมพัดแรง วันนั้นกลิ่นจะมาแรงแบบเต็มๆ ชาวบ้านเคยร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐ ระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด เคยประชุมร่วมกันก็หลายครั้ง แต่ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกจุด

ด้วนนายปรีชา สืบศรีทอง ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่าเคยตั้งคำถามว่า ก่อนที่โรงงานผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพจะมาสร้างในพื้นที่ ที่มีชุมชนรายล้อม เคยมาสอบถามชาวบ้านครบทุกหลังคาเรือนหรือไม่ ถึงผลดีผลเสียและผลกระทบต่อคนในชุมชน

ข้อมูลจากชาวบ้าน ภายหลังได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับคณะทำงานตรวจสอบและแก้ปัญหา จากการประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า บ.เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จก.วันที่ 19 กันยายน 2556 โรงงานผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพของ บ.เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จก. ได้รับอนุญาตให้สร้าง วันที่ 16 สิงหาคม 2558 โรงงานฯ เริ่มผลิต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เริ่มมีกลิ่นของเสียออกมาจากโรงงาน ชาวบ้านเริ่มด้วยการไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงค์ธรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องก็ยังเงียบ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ชาวบ้านไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงค์ธรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นครั้งที่ 2 จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ชาวบ้านเริ่มมีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานท้องถิ่นที่ อบต.ตลิ่งชัน ต่อมาวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ชาวบ้านไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงค์ธรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีก วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ชาวบ้านกลับมาประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ อบต.ตลิ่งชัน อีกครั้ง ชาวบ้านบอกว่าเหมือนเจ้าหน้าที่โยนเรื่อง ให้ไปร้องเรียนหน่วนงานโน้นที หน่วยงานนี้ที ผลสรุปปัญหากลิ่นเหม็นก็ไม่ได้รับการแก้ไข

ชาวบ้านใน ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี พาไปชี้จุดปล่อยของเสีย ส่งกลิ่นเหม็น อีกหนึ่งโรงงาน คือโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของ บ.สุพรรณเจนเนอร์เรชั่น จก. ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เป็นบ่อขนาดใหญ่ มีน้ำสีดำ มีกลิ่นเหม็นกระจายไปทั่ว ซึ่งไม่มีระบบการจัดการกลิ่นเหม็น

ทีมข่าวเนชั่นระวังภัย ได้ประสานไปที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม คณะทำงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหา จากการประกอบกิจการของโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ของ บ.เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จก. และเป็นประธานในที่ประชุมฯ ถึง 2 ครั้ง ได้บอกถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหาเรื่องกลิ่น เรื่องมลพิษไปรบกวนพี่น้องประชาชน ปลายปี 2559 โรงงานฯมีการแก้ไขปัญหานี้ มีการปรับปรุง เพราะการแก้ไขปัญหาเป็นการลงทุนของผู้ประกอบการ อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชน คือโรงงานฯ มีผ้าคลุม มีรอยรั่ว ท่อระบายน้ำไม่มีฝาปิด บ่อล้างท่อก็มีปัญหา จนเกิดการรั่วซึม ฯลฯ ทุกกระบวนการเป็นปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียนมา

ส่วนการประชาพิจารณ์ก่อนสร้างโรงงานฯ ชาวบ้านบอกว่ามีการประชาพิจารณ์ไม่ครบทุกหลังคาเรือน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พิภพ บุญธรรม บอกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการรับฟังความคิดเห็น เข้าใจว่ามีบางกลุ่มไม่เข้าใจและไม่ได้เข้ามาร่วมในการประชาพิจารณ์ในขณะนั้น ส่วนการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้ให้ทาง บ.เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จก. เสนอแผนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทั้งระบบ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ถ้าไม่ทำแบบนี้ชาวบ้านไปยอม ส่วนการประชุมครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา โรงงานฯ ได้ดำเนินการตามแผนไปแล้ว เช่น การทำฝาปิดท่อพัก การฉีดสเปย์น้ำ ใช้น้ำยาสลายกลิ่นที่สกัดจากธรรมชาติ ฯลฯ ทำไปแล้วประมาณ 8 จุด รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ เป็นสิ่งที่โรงงานฯ เสนอแผนและกำหนดวันเวลาที่ชัดเจน ซึ่งคณะทำงานจะได้ติดตามอย่างใกล้ชิด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: