พีคไฟฟ้าปี 2561 ลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

กองบรรณาธิการ TCIJ 22 ส.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1754 ครั้ง

พีคไฟฟ้าปี 2561 ลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เผยสถิติความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ช่วงฤดูร้อน (มี.ค.-พ.ค. 2561) อยู่ที่ระดับ 29,968 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าพีคปี 2560 1.1% แสดงให้เห็นว่าพีคในระบบของ 3 การไฟฟ้าลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพราะมีการผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น ที่มาภาพประกอบ: awstruepower.com

ใน การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561 ที่ประชุมได้รับทราบผลสรุปความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบสายจำหน่าย รองรับความต้องการฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึ้น ซึ่งปกติความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน โดยสรุปพีคไฟฟ้าของปี 2561 แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศจากระบบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมกับข้อมูลการประเมินจากพีคไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง/ขายตรง (ผู้ผลิตเอกชน และ SPP ขายตรง) ซึ่งพีคเกิดขึ้นเมื่อ วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 เวลา 13.51 น. อยู่ที่ระดับ 34,317 เมกะวัตต์ มีค่าสูงกว่าพีคของปีก่อน (2560) โดยเพิ่มขึ้น 0.6% และความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ้า (กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เกิดขึ้นเมื่อ วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 เวลา 13.51 น. อยู่ที่ระดับ 29,968 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าพีคปีก่อน (2560) โดยลดลง 1.1% แสดงให้เห็นว่าพีคในระบบของ 3 การไฟฟ้าลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพราะมีการผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: