ธุรกิจในญี่ปุ่นขึ้นค่าจ้างมากที่สุดในรอบ 20 ปี

แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย์ คำหนัก 21 เม.ย. 2561 | อ่านแล้ว 1566 ครั้ง

ธุรกิจในญี่ปุ่นขึ้นค่าจ้างมากที่สุดในรอบ 20 ปี

คนทำงานญี่ปุ่นเฮ ขึ้นเงินเดือนสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1998 ธุรกิจร้านค้าปลีกและขนส่งโลจิสติกส์ขึ้นเงินเดือนก่อนใคร เนื่องจากกลุ่มธุรกิจนี้มีการแข่งขันกันหาบุคคลากรอย่างรุนแรง ที่มาภาพประกอบ: factoll.com

คนทำงานชาวญี่ปุ่นได้รับการขึ้นเงินเดือนมากที่สุดในรอบ 2 ทศวรรษเนื่องจากธุรกิจในภาคการค้าปลีกและชนส่งโลจิสติกส์ช่วงชิงกำลังแรงงานที่ขาดแคลนกันอย่างรุนแรง โดยกลุ่มธุรกิจดังกล่าวได้ยกระดับค่าจ้างโดยเฉลี่ยที่ 2.41% ในปี 2018 นี้ การขึ้นค่าจ้างนั้นจะเป็นการขึ้นค่าจ้างพื้นฐาน รวมทั้งค่าจ้างบนฐานของความอาวุโสโดยอัตโนมัติ เทียบกับปีที่แล้ว อัตราค่าจ้างโดยเฉลี่ยขึ้นเพียง 0.3%

การขึ้นเงินเดือนครั้งนี้เท่ากับ 7,527 เยน หรือประมาณ 70 สหรัฐฯ ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1998

การขึ้นค่าจ้างในญี่ปุ่นโดยปกติจะขับเคลื่อนโดยภาคการผลิตอุตสาหกรรม แต่ครั้งนี้ภาคการผลิตที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมเป็นผู้นำการขึ้นเงินเดือน ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1997 นั่นคือ พวกเขาขึ้นเงินเดือนที่ 2.79% ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบ 21 ปี และมากกว่าครึ่งหนึ่งของภาคการผลิตอุตสาหกรรม

ธุรกิจขนส่งสินค้าและการบริการพยายามอย่างมากที่จะดึงกำลังแรงงานเข้ามาทำงาน บริษัท ยามาโตะ ทรานสปอร์ต ตกลงที่จะขึ้นเงินเดือนให้พนักงานขับรถ 11,000 เยน หรือ 3.64% ซึ่งสหภาพแรงงานยามาโตะเรียกร้องในการเจรจาขึ้นค่าจ้างประจำปีที่ผ่านมา

ธุรกิจขนส่งขึ้นค่าจ้างโดยเฉลี่ยแล้วคือ 3.39% สูงที่สุดในบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหมดหรือเท่ากับ 10,000 เยน ทั้งนี้เพราะต้องเร่งเติบโตให้ทันกับธุรกิจการขายสินค้าทางออนไลน์หรือ e-commerce ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตขึ้นค่าจ้าง 2.53% ส่วนร้านขายของชำในเครือไลฟ์คอร์ปอเรชั่นขึ้นเงินเดือนให้พนักงานเต็มเวลา 3.86% และสัญญาว่าจะขึ้นให้พนักงานพาร์ทไทม์ด้วย

ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมขึ้นเงินเดือน 2.27% เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ที่มีกำไรสุทธิในปีงบประมาณสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ขึ้นเงินเดือน 3.3%

สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ เช่น ฮิตาชิ, พานาโซนิค กำลังเสนอขึ้นเงินเดือน 1,500 เยน ส่วนโซนีที่ซึ่งไม่ได้ร่วมเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน ขึ้นเงินเดือนประจำปี 5% เนื่องจากบริษัทหวังจะดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การขึ้นค่าจ้างในญี่ปุ่นในความเป็นจริงแล้ว ไม่ทันกับอัตราเงินเฟ้อ เพราะราคาอาหารและน้ำมันเพิ่มขึ้นไปก่อนแล้ว ซึ่งรัฐบาลเคยกระตุ้นบริษัทให้เพิ่มค่าจ้างมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว นายกรัฐมนตรี นายชินโสะ อาเบะจึงมุ่งเป้าเรียกร้องภาคเอกชนให้เพิ่ม 3% ในปีนี้

นักธุรกิจต้องการที่จะรักษาการแข่งขันเอาไว้ในระดับโลก หลายบริษัทได้ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีจากโครงสร้างค่าจ้างบนพื้นฐานความอาวุโส และเพิ่มเงินเดือนเริ่มต้น

การแข่งขันช่วงชิงกำลังแรงงานเป็นไปอย่างรุนแรง โดยเฉพาะตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ในภาคเทคโนโลยี บริษัทรับสมัครงานในญี่ปุ่นกล่าวว่า บรรษัทข้ามชาติจากประเทศจีนและประเทศอื่นพยายามที่จะ ดึงแรงงานชาวญี่ปุ่นที่จบใหม่ โดยยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจ

บางบริษัทเน้นความเป็นอาวุโสเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การรถไฟญี่ปุ่นตะวันตก และ ผู้ผลิตอุปกรณ์ทำไร่คูโบต้า ก็รับสมัครพนักงานที่เกษียณอายุแล้ว ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ฮอนด้า มอเตอร์ ก็มีนโยบายชะลอการเกษียณอายุเมื่อปีที่แล้ว พร้อมกับเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานอาวุโสด้วย

 

ที่มาแปลและเรียบเรียงจาก
https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-s-workers-win-biggest-pay-raises-in-20-years

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: