ธ.ก.ส.โอนเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวเกษตรกรแล้วกว่า 1,400 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 21 ก.ย. 2561 | อ่านแล้ว 1121 ครั้ง

ธ.ก.ส.โอนเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวเกษตรกรแล้วกว่า 1,400 ล้านบาท

ธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรุงปรับคุณภาพข้าวให้เกษตรกรรายย่อยกว่า 4 ล้านราย กว่า 57,000 ล้านบาท เบื้องต้นจ่ายไปแล้วกว่า 1,400 ล้านบาท เกษตรกร 84,000 ราย ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 ว่านายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้าและข้าวปทุมธานี 1 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปีการผลิต 2561/2562 ไร่ละ 1,500 บาท รายละไม่เกิน 12 ไร่ รวมครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท ซึ่งมีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์กว่า 4.05 ล้านราย พื้นที่การผลิต 38 ล้านไร่ วงเงิน 57,722 ล้านบาท ปัจจุบันมีการมอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรแล้วกว่า 84,000 ราย เป็นเงินกว่า 1,400 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส.จะเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

สำหรับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการดังกล่าวไปแล้ว 43,827 ราย เป็นเงินกว่า 745.8 ล้านบาท ทั้งนี้เกษตรกรซึ่งมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือไปแล้วจะต้องนำส่วนที่เสียหายมาหักลบออกจากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดก่อน ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปีการผลิต 2561/2562 มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2561 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ