'เครือปูนซิเมนต์ไทย' ร่วมทุนเครือ 'Foxconn' ทำธุรกิจขนส่งทางจีนตอนใต้

กองบรรณาธิการ TCIJ 21 พ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1085 ครั้ง

'เครือปูนซิเมนต์ไทย' ร่วมทุนเครือ 'Foxconn' ทำธุรกิจขนส่งทางจีนตอนใต้

บริษัทย่อยในเครือ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ร่วมทุน "Jusda Supply Chain Management" บริษัทย่อยของ Foxconn บริษัทจดทะเบียนในไต้หวันให้บริการระบบ Supply chain ทางตอนใต้ของจีนและอาเซียน สัดส่วนถือหุ้น 49:51 มูลค่าลงทุน 333 ล้านบาท ที่มาภาพประกอบ: Youtube/Matthew Branch

เว็บไซต์ Money Channel รายงานเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561 ว่า บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) แจ้งว่าบริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด โดย SCC ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าร่วมทุนกับบริษัท Jusda Supply Chain Management International จํากัด (JUSDA) เพื่อจัดตั้งบริษัทในมณฑลกวางสี ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้บริการขนส่งและบริหารจัดการระบบ Supply chain การลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 333 ล้านบาท

SCC จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนใหม่ 49% ขณะที่ JUSDA จะถือหุ้น 51% คาดว่าจะสามารถเริ่มดําเนินงานได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561

บริษัทร่วมทุนจะมุ่งเน้นการให้บริการทางตอนใต้ของจีนและอาเซียน ซึ่งปัจจุบันมีการค้าขายระหว่างสองภูมิภาคนี้เพิ่มสูงขึ้น ในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (High-tech electronics) สินค้าเกษตรและอาหารและธุรกิจต่อยอดแบบคัดคุณภาพ (Premium fruit & food chain) รวมทั้งการซื้อขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ (Cross-border e-commerce)

JUSDA เป็นบริษัทย่อยของ Hon Hai Precision Industry Company Limited (Foxconn) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน โดยเป็นผู้ให้บริการด้านบริหารจัดการระบบ Supplychain สําหรับ Foxconn Technology Group และถือเป็นผู้ให้บริการด้านบริหารจัดการระบบ Supplychain แบบครบวงจร

โครงการลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ 0.06% ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561 และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทํารายการนี้จะเท่ากับ 2.18%

ดังนั้นการรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: