อิตาเลียนไทยได้งานกรมทางหลวง 535 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 21 ม.ค. 2561 | อ่านแล้ว 806 ครั้ง

อิตาเลียนไทยได้งานกรมทางหลวง 535 ล้านบาท

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับสำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ - อ.พุทไธสง ตอน 1 ระหว่าง กม.92+000.000 - กม.107+000.000 จ.บุรีรัมย์ คิดเป็นมูลค่างาน 534,600,000 บาท

เว็บไซต์ moneychannel.co.th รายงานว่า บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2561 บริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้าง กับ สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ - อ.พุทไธสง ตอน 1 ระหว่าง กม.92+000.000 - กม.107+000.000 จ.บุรีรัมย์ คิดเป็นมูลค่างาน 534,600,000 บาท

สำหรับลักษณะงานก่อสร้างประกอบด้วย ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตแอสฟัลต์ ระยะทางประมาณ 15 กม. รวมงานระบบระบายน้ำและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะเวลาก่อสร้าง 810 วัน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: