ญี่ปุ่นอนุมัติเพิ่มตำแหน่งงานดูแลผู้สูงอายุให้ 'ฟิลิปปินส์-เวียดนาม-อินโดนีเซีย'

กองบรรณาธิการ TCIJ: 21 ส.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1120 ครั้ง

ญี่ปุ่นอนุมัติเพิ่มตำแหน่งงานดูแลผู้สูงอายุให้ 'ฟิลิปปินส์-เวียดนาม-อินโดนีเซีย'

รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนการรับคนจาก 3 ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคีกับโตเกียวที่สนับสนุนให้มีแรงงานระยะสั้นทำงานในประเทศ โดยกำหนดให้ประเทศละไม่เกิน 300 คนต่อปี แยกออกจากแรงงานต่างชาติที่มีทักษะทางภาษาสูง ซึ่งรัฐบาลจะอนุญาตให้ทำงานในเดือนเมษายนปีถัดไป

แรงงานต่างชาติจาก 3 ประเทศที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าทำงานเป็นผู้ดูแลคนป่วยในญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เช่น แรงงานจำนวน 298 คนจากอินโดนีเซียที่เข้ามาทำงานในปีนี้และจะสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคมปีหน้า แรงงานจากฟิลิปปินส์จำนวน 282 คน และแรงงาน 193 คน จากเวียดนาม เหล่านี้เป็นสถิติสูงสุดที่ถูกบันทึกไว้

อย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์สังคมสูงวัยของญี่ปุ่น คาดว่าภายในปี 2025 จะขาดแคลนแรงงานถึงจำนวน 340,000 คน เนื่องจากประชากรในยุคเบบี้บูมเมอร์กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นคนสูงวัย ซึ่งต้องการการพยาบาลดูแล โดยเฉพาะเมื่อมีอายุถึง 75 ปีหรือมากกว่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาเขตเสรีการค้าอินโดนีเซีย-ญี่ปุ่นเริ่มมีการใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2008 ส่วนข้อตกลงระหว่างฟิลิปปินส์กับญี่ปุ่นเริ่มเมื่อปี 2009 ขณะที่กับเวียดนามเริ่มเมื่อปี 2014 เท่านั้น

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Manila Newsroom, 19/8/2018

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ