ฮุนเซนโปรยยาหอมพร้อมพากัมพูชาเป็น 'ประเทศพัฒนาแล้ว' ภายในปี 2050

กองบรรณาธิการ TCIJ 21 มี.ค. 2561 | อ่านแล้ว 819 ครั้ง

ฮุนเซนโปรยยาหอมพร้อมพากัมพูชาเป็น 'ประเทศพัฒนาแล้ว' ภายในปี 2050

สมเด็จฮุน เซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา เผยในระหว่างการเปิดประชุมอนาคตของกัมพูชาในปี 2018 (2018 Cambodia Outlook Conference) ว่าประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2050 ในวิสัยทัศน์ของกัมพูชา เราจะเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางในปี 2030 และจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในปี 2050

ฮุน เซนกล่าวอีกว่า เพื่อให้กัมพูชาบรรลุจุดมั่งหมายเราต้องเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษา ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือและวัตถุทางเทคนิคให้มีความทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปจนถึงการพัฒนาและขยายโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ

อย่างไรก็ตาม รายงานของธนาคารโลกระบุว่า กัมพูชาเป็นประเทศที่มีระดับรายได้ของประชากรต่ำ โดยอยู่ในสถานะดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2015 มีอัตรารายได้ประชาชาติต่อคนอยู่ที่ 1,070 ดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ รัฐบาลกัมพูชาคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 7 ในปี 2561 นี้ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นเป็น 24,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยภาคการส่งออกหลักของกัมพูชาอยู่ที่อุตสาหกรรมเสื้อผ้า ธุรกิจการท่องเที่ยว การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ และการเกษตร แต่ปัจจุบันกัมพูชาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ำ โดยอยู่ในสถานะดังกล่าวนับจากเมื่อปี 2558 มีรายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ 1,070 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 33,374 บาทต่อปี

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Xinhua, 16/3/2018

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: