UN จี้รบ.กัมพูชาทบทวนกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

กองบรรณาธิการ TCIJ 21 ก.พ. 2561 | อ่านแล้ว 801 ครั้ง

UN จี้รบ.กัมพูชาทบทวนกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ภายหลังรัฐสภากัมพูชาผ่านกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญบทมาตราอื่นๆ ที่ว่าด้วยสิทธิของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ก่อให้เกิดความวิตกในกลุ่มสิทธิมนุษยชน ที่เห็นตรงกันว่ารัฐบาลอาจใช้เป็นเครื่องมือเล่นงานกลุ่มที่วิจารณ์รัฐบาล ล่าสุดผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN) เรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาทบทวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงกฎหมายห้ามหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยระบุว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีความคลุมเครือมากเกินไป และไม่ได้มาตรฐานสากล

นาง Rhona Smith และ นาย David Kaye ผู้เสนอรายงานการประชุมแถลงว่า UN ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลกัมพูชาให้ทบทวนใหม่อย่างจริงจังและถี่ถ้วนในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยการแก้ไขตามข้อเสนอควรใช้คำศัพท์เฉพาะทางที่กว้าง และภาษาที่ชัดเจนมากว่าเดิม เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

โดยคาดว่าเสียงวิจารณ์จาก UN จะไม่มีผลใดๆ ต่อ สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่เคยเอ่ยปากโจมตี UN มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตอบโต้เมื่อถูกวิจารณ์เกี่ยวกับรัฐบาลและสิทธิมนุษยชนในกัมพูชา อย่างไรก็ตามกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของกัมพูชาฉบับนี้ กำหนดให้ผู้กระทำความผิดต้องถูกลงโทษจำคุกระหว่าง 1-5 ปี และปรับเป็นเงินจำนวนเท่ากับ 500 - 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4,020 - 20,100 บาท)

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Channel News Asia, 20/2/2018

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: