พนักงานโรงแรมพม่าประท้วงการท่องเที่ยวที่ขาดความรับผิดชอบและจริยธรรม

แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย์ คำหนัก 20 ต.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1216 ครั้ง

พนักงานโรงแรมพม่าประท้วงการท่องเที่ยวที่ขาดความรับผิดชอบและจริยธรรม

สมาชิกของสหภาพแรงงานโรงแรมประท้วงการละเมิดสิทธิของโรงแรมธาราบาร์เกท ที่ตั้งอยู่ในแหล่งโบราณสถานพุกาม เนื่องจากผู้บริหารโรงแรมได้เลิกจ้างพนักงาน 12 คน รวมทั้งประธานสหภาพแรงงาน เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงาน 2 คน และสมาชิกสหภาพแรงงาน 7 คน โดยอ้างปัญหาทางเศรษฐกิจ

สหพันธ์แรงงานโรงแรมและการท่องเที่ยว (HLOB) ประเทศพม่าซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานอาหาร เกษตรกรรม โรงแรม ภัตตาคาร การบริการอาหาร ยาสูบและแรงงานพันธมิตรระหว่างประเทศ (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations - IUF) ออกมาชุมนุม ณ ประตูธาราบาร์เมืองพุกาม ประเทศพม่าเพื่อประท้วงการละเมิดสิทธิของโรงแรมธาราบาร์เกทเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2018 เนื่องจากผู้บริหารโรงแรมได้เลิกจ้างพนักงาน 12 คน รวมทั้งประธานสหภาพแรงงาน เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงาน 2 คน และสมาชิกสหภาพแรงงาน 7 คน โดยอ้างปัญหาทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารได้แจ้งสหภาพแรงงานถึงการตัดงานเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2018 พร้อมเตรียมจดหมายเลิกจ้างไว้แล้ว แต่แสร้งว่าจะเข้าร่วมการเจรจาข้อเรียกร้องกับสหภาพแรงงาน สหภาพฯ จึงประท้วงผู้บริหารที่ใช้สถานการณ์ดังกล่าวทำลายสภาพแรงงานและละเมิดเสรีภาพในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง สมาชิกสหภาพแรงงานจากโรงแรมอีก 7 แห่งในเมืองพุกามก็เข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องการกลับเข้าทำงานของประธานและสมาชิกสหภาพแรงงานของโรงแรมดังกล่าวด้วย

โรงแรมธาราบาร์เกตตั้งอยู่ในแหล่งโบราณสถานพุกาม ถัดจากสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของเมืองคือประตูธาราบาร์ "สมาชิกสหพันธ์แรงงานโรงแรมและการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม และไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานที่ขาดความรับผิดชอบของผู้บริหารที่ละเมิดสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน" นาย Hidayat Greenfield เลขาธิการ IUF ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว ซึ่งทาง IUF ได้เขียนถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เรียกร้องให้นายจ้างเรียกพนักงานที่ถูกเลิกจ้างทุกคนกลับเข้าทำงานและขอให้เจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงานตามเดิม ก่อนหน้าเมื่อปี 2015 ผู้นำสหภาพแรงงานถูกนายจ้างรีสอร์ทหรูแห่งหนึ่งเลิกจ้างคือ โรงแรม Bagan Hotel River View หลังจากที่รณรงค์ระดับโลกและร้องเรียนต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศให้ผลักดันรัฐบาลพม่าแก้ไขปัญหา ผู้นำแรงงานคนดังกล่าวก็ได้กลับเข้าทำงาน ในครั้งนี้ IUF ก็จะรณรงค์แบบเดียวกันนี้

และเมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ผ่านมา สหพันธ์แรงงาน HLOB ได้ยกระดับการชุมนุมประท้วงเป็นการสไตร์คนัดหยุดงานในแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีเมืองพุกามซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยนัดหยุดงานในวันที่ 12 ต.ค. เพื่อเรียกร้องให้ผู้บริหารโรงแรมรับกรรมการสหภาพแรงงาน 12 คนและสมาชิกสหภาพกลับเข้าทำงานหลังถูกเลิกจ้างเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2018 สมาชิกสหพันธ์แรงงาน HLOB ได้เดินขบวนผ่านแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของเมืองพุกาม เพื่อสนับสนุนพนักงานโรงแรมดังกล่าวที่นัดหยุดงานและร่วมประท้วงทุกวันตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.

ส่วนฝ่ายบริหารตอบโต้พนักงานด้วยการข่มขู่พนักงานสัญญาจ้าง 1 ปีว่าจะไม่ต่อสัญญาจ้างในเดือนนี้ ซึ่งสะท้อนให้ถึงการจ้างงานชั่วคราวที่เอารัดเอาเปรียบของโรงแรมในเมืองพุกามและการใช้ประโยชน์จากการจ้างงานชั่วคราว ไม่ให้พนักงานรวมกลุ่มและมีอำนาจในการต่อรอง

ที่มาแปลและเรียบเรียงจาก
Myanmar: hotel workers protest irresponsible, unethical tourism at Bagan's historic Tharabar Gate (IUF, 10/9/2018)
Myanmar: Hotel & Tourism Workers strike over rights violations at the Hotel Tharabar Gate, Bagan (IUF, 18/10/2018)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ