จับตา: โรคติดเชื้อของผู้ป่วยที่มารับบริการที่ รพ.สต.

กองบรรณาธิการ TCIJ 25 ก.พ. 2561 | อ่านแล้ว 2399 ครั้ง


จากสถิติพบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จ่ายยาต้านแบคทีเรียให้กับผู้มาใช้บริการมากที่สุด โดยโรคติดเชื้อของผู้ป่วยที่มารับบริการที่ รพ.สต. คือ การติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่มาภาพประกอบ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ใน 'คู่มือการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาปฏิชีวนะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล' โดยโครงการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย ระบุว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลอาการ/กลุ่มอาการ/โรคที่อาจเกิดจากการติดเชื้อของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประมาณ 100,000 ครั้ง เมื่อปี 2556 พบอาการ/กลุ่มอาการ/โรคที่อาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อย หรือที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะบ่อย ดังนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: