ผุดไอเดียให้ ก.คมนาคม ขอคืนถนนจากท้องถิ่น

กองบรรณาธิการ TCIJ 18 ก.พ. 2561 | อ่านแล้ว 1310 ครั้ง

ผุดไอเดียให้ ก.คมนาคม ขอคืนถนนจากท้องถิ่น

กมธ.คมนาคม สนช.หารือกระทรวงคมนาคมหาแนวทางให้ ทล.-ทช.รับโอนคืนถนนจาก อปท. หลังถนนขาดการซ่อมบำรุง ทรุดโทรม ด้านคมนาคมเด้งรับลูกหาทางแก้ไขกฎหมายรับโอนคืน ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมาว่านายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า จากการหารือร่วมกัน ทางกรรมาธิการคมนาคมได้เสนอให้กระทรวงคมนาคม ซึ่งกำกับดูแลกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท โดยทั้ง 2 หน่วยงานเป็นผู้ดูแลถนนทางหลวงและถนนทางหลวงชนบทพิจาณาแนวทางการรับโอนคืนถนนที่เคยอยู่ในความรับผิดชอบของทั้ง 2 หน่วยงาน คืนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาดูแลเช่นเดิม เนื่องจากปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงรักษาทางให้ได้มาตรฐาน ภายหลังจากทางเหล่านี้เสียหาย เพราะถนนตรงรองรับการเติบโตของชุมชนและมีการนำรถเข้ามาวิ่งในเส้นทางดังกล่าว

นายไพรินทร์ กล่าวว่าเรื่องนี้หากโอนกลับจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย โดยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือร่วมกันว่าจะทำได้หรือไม่ แล้วเสนอกลับมายังกระทรวงคมนาคม เพื่อนำไปหารือกับ กระทรวงมหาดไทยที่ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครั้ง โดยกระทรวงคมนาคมอยากให้แก้ไขกฎหมายเสร็จสิ้นในปี 2561

สำหรับสาเหตุที่ทางกรรมาธิการคมนาคม สนช.เสนอให้มีการโอนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทกลับมาสังกัดกระทรวงคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าถนนส่วนมากที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนท้องถิ่นจะประสบกับปัญหาถนนชำรุด ทรุดโทรม เมื่อมีการใช้งานประกอบกับเป็นถนนท้องถิ่น ประชาชนที่อาศัยในท้องถิ่นทำอาชีพเกษตรกรรม และจะมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าเกษตรบรรทุกน้ำหนักเกิน ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุทำให้ถนนเสียหายและเมื่อมีการซ่อมแซมก็ไม่ได้มาตรฐานเช่นสมัยที่ถนนสังกัด ทล. และ ทช. ประกอบกับการซ่อมแซมก็ไม่ได้ยาวตลอดเส้นทาง เพราะถนนเส้นทางหนึ่งอาจจะผ่านหลายองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หลายตำบล การซ่อมแซมจึงไม่พร้อมกัน

ด้านนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่าถนนที่เคยอยู่ในสังกัด ทช.และโอนย้ายไปสังกัดกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและโอนย้ายมาตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 60,000 กม.ส่วนของ ทล.มีประมาณ 1,000 กม.แต่ขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายเรื่องการโอนย้าย เป็นเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ อย่างไรก็ตาม ต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุป นอกจากนี้ ที่ผ่านมาทาง ทช.เคยเข้าไปซ่อมแซมถนนของท้องถิ่นตามที่ท้องถิ่นร้องขอมาและเคยสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าไปช่วยท้องถิ่นซ่อมถนน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: